Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Nederland kan 10 miljoen ton extra biogrondstoffen produceren

Nederland kan in 2030 10 miljoen ton biogrondstoffen meer beschikbaar maken, bovenop de 30 miljoen ton die nu beschikbaar is voor voedsel, veevoer en materialen en energie. Met 10 miljoen ton meer kan Nederland investeren in biomaterialen en in bio-energie van eigen bodem. Er kan 1,3 miljard kuub biogas geproduceerd worden ter vervanging van aardgas of van fossiele brandstoffen in de transportsector. Dat is de conclusie van de Routekaart Nationale Biogrondstoffen.

Klimaatakkoord 29 juni 2020

Aanleiding voor de Routekaart is het Klimaatakkoord. Vanuit de verschillende sectoren die daarbij betrokken waren, was er vraag naar meer biomassa. De industrie wil het gebruiken om bouwmaterialen en biokunststoffen te produceren. De transportsector wil biobrandstoffen en de energiesector wil naast wind en zon hernieuwbare biogrondstoffen inzetten voor elektriciteits- of warmteopwekking en regelbaar vermogen.

Duurzame biomassa is schaars en import vanuit het buitenland voor klimaatdoeleinden is omstreden. Een stuurgroep heeft daarom gezocht naar mogelijkheden om het aanbod van biogrondstoffen in Nederland te vergroten. Dorette Corbey is voorzitter van de stuurgroep.

Artikel delen