Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht

Hierbij bied ik u aan het besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, 333). De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 10.9 van de Wet ruimtelijke ordening).

29 september 2014

Nieuws & Achtergrond

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG

Datum 29 september 2014

Betreft Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u aan het besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, 333). De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 10.9 van de Wet ruimtelijke ordening).

De inwerkingtreding van het besluit is voorzien op 1 november 2014. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het besluit.

Ik heb heden een gelijkluidende brief gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Download:

Gerelateerde info:

Artikel delen