Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Middenmeer Noord in Amsterdam krijgt duurzaam warmtenet

In Middenmeer Noord in stadsdeel Oost gaat de grond de komende jaren open omdat het riool en de elektriciteitskabels worden vernieuwd. Dat moment grijpen we aan om een (deel van een) duurzaam warmtenet aan te leggen. De woningen in Middenmeer Noord worden in de toekomst verwarmd door restwarmte van datacenter Equinix op het Science Park.

Gemeente Amsterdam 18 juni 2019

Nieuws & Achtergrond

Bewoners van Middenmeer Noord, verenigd in de energiecoöperatie MeerEnergie, zijn al een aantal jaar bezig met de voorbereidingen voor een eigen warmtenet. De gemeente stelt nu 11,2 miljoen beschikbaar voor de aanleg. Samen met MeerEnergie gaan we onderzoeken welke rol er voor MeerEnergie is weggelegd in de exploitatie van het warmtenet.

Voor het eerst

Het is voor het eerst dat we als gemeente zelf zo'n warmtenet aanleggen en dat we op grote schaal gebruik gaan maken van restwarmte van een datacenter. En het is ook voor het eerst dat we op zo'n grote schaal de samenwerking zoeken met bewoners. Dit traject kan ons veel leren over hoe om te gaan met lokale initiatieven voor het aardgasvrij maken van buurten en over de rol die we daar als gemeente in kunnen spelen. Die kennis en ervaring kunnen we gebruiken bij het aardgasvrij maken van heel Amsterdam.

Nog een aantal jaar

De aanleg van het warmtenet gaat nog zeker een aantal jaar duren. Die tijd gaan we benutten om samen met MeerEnergie ook de rest van de buurt bij de plannen te betrekken en om hun wensen en eventuele bedenkingen op te halen.

Amsterdam aardgasvrij

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de CO2 uitstoot in 2030 met 55% terug te dringen. Daarnaast moet Amsterdam in 2040 een aardgasvrije stad zijn. Nieuwe wijken worden niet meer op het aardgas aangesloten. En we starten deze collegeperiode met het aardgasvrij maken van drie bestaande wijken. Als alle woningen in Middenmeer Noord op het warmtenet worden aangesloten, levert dat jaarlijks een besparing op van zon 1.500 ton CO2.

Klimaatfonds

De gemeenteraad heeft dit jaar een Klimaatfonds van 150 miljoen euro ingesteld. Dit fonds stelt de gemeente in staat om de aanleg van het warmtenet te realiseren. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het investeringsvoorstel van het college van B en W. Als de gemeenteraad heeft ingestemd, worden de werkzaamheden in de openbare ruimte samen met Waternet en Liander aanbesteed.

Artikel delen