Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Luchtvaartnota: Zuid-Holland ziet mogelijkheden voor leefomgeving en economie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 mei de Ontwerp-Luchtvaartnota en de Plan-MER gepubliceerd. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zullen zich hierover beraden en de komende weken een zienswijze opstellen. Gedeputeerde voor luchtvaart, Willy de Zoete, verwacht bespreking van de luchtvaartnota en de contouren voor de zienswijze van de provincie aan te kunnen bieden voor de agenda van de Provinciale Statencommissie in juni.

Provincie Zuid-Holland 19 mei 2020

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Dit college wil deze periode geluidsruimte winnen ten gunste van de omwonenden. Naast leefbaarheid is ook economie en dus luchtvaart van belang om Zuid-Holland elke dag beter te maken. De uitgangspunten van luchtvaartnota bieden mogelijkheden om daaraan te werken.”

Algemeen belang Zuid-Holland

Voor de provincie is het belangrijk dat in de luchtvaartnota voldoende aandacht is voor de verschillende belangen (zowel kwalitatief als kwantitatief). Dit geldt voor zowel het welzijn in de leefomgeving (o.a. groen, luchtkwaliteit en geluidshinder, algemene gezondheidsnormen) als het economische vestigingsklimaat (o.a. werkgelegenheid, vestigingsklimaat voor bedrijven) en de maatschappelijke functie van RotterdamTheHagueAirport (RTHA). Zo is het belangrijk ook de rol van de haven van Rotterdam mee te wegen.

Lees hier de Ontwerp-Luchtvaartnota.

Artikel delen