Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

LTO spreekt bij Tweede Kamer over alternatief stroomkabel Schiermonnikoog

Op donderdag 16 september sprak Henk Smith, regiobestuurder van LTO Noord, in bij het rondetafelgesprek over een alternatieve route voor de stroomkabel nabij Schiermonnikoog. Er leven in de samenleving en in de Kamer nog altijd veel vragen over het proces rondom de aanleg van deze stroomkabel naar een windpark op de Noordzee. Er zijn alternatieve tracés voorgedragen met veel minder schade voor zowel landbouw als natuur en met draagvlak in de regio. LTO maakt zich hard voor de alternatieve routes met minder risico’s op verzilting van de grond.

LTO 20 september 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Belang van landbouw

LTO wil dat het belang van de vruchtbare landbouwgrond serieus wordt meegewogen bij de keuze van het tracé. De pootgoedsector in Noord-Nederland is de kraamkamer van de aardappelproductie wereldwijd. Smith: “Voor landbouw is de route via Eemshaven-West het meest bezwaarlijke tracé. Het graven van een grote stroomkabel door ruim 35 km vruchtbare landbouwgrond heeft grote gevolgen voor boeren zoals verzilting van de grond. Duurzame energie is belangrijk, maar we willen wel een oplossing die rekening houdt met de belangen van landbouw en voedsel.”

Petitie

Het ministerie van EZK heeft gekozen voor het tracé Eemshaven-West als voorkeursalternatief (VKA) voor de aanleg van het windpark op de Noordzee. Daarom bracht dit voorjaar een breed gezelschap van boeren, natuurorganisaties en eilandbewoners een petitie aan bij de Tweede Kamer. Onder druk van regionale stakeholders worden nu ook de mogelijkheden van de route via de Oostkant onderzocht. De staatssecretaris laat onderzoeken welke verbindingen er in de toekomst door het Waddengebied nodig zijn. LTO pleit nog steeds voor de aanlanding via de oostelijke route omdat dit tracé de minste impact heeft op zowel de landbouw als de natuur.

Kabels en leidingen

De komende jaren gaat het aantal aan te leggen kabels en leidingen als gevolg van de energietransitie ook in de rest van het land toenemen. Aanlandingen vanuit wind op zee, maar ook voor de verdere verdeling van elektriciteit over Nederland. Het veel beter meenemen van de landbouw in de integrale afweging is hierin cruciaal. Bij de trace-keuze moet de agrarische waarde nadrukkelijk in beeld worden gebracht.

Lees ook

Position paper

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.