Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

LTO: Reserveer stikstofruimte specifiek voor de landbouw

Vanmiddag spreekt de Tweede Kamer over de nieuwe versie van AERIUS en het gewijzigde stikstofregistratiesysteem. Hierbij kunnen de fracties met moties richting geven op het stikstofdossier. Op de eerste plaats is het goed dat met deze regeling een verdere stap wordt gemaakt met het legaliseren van de PAS melders. Er zijn echter nog verschillende verbeterpunten in de regeling aan te brengen. LTO heeft deze bij de internetconsultatie ingediend en toegelicht in contact met Kamerleden.

LTO 28 september 2021

Prioriteit voor bedrijven met handhavingsverzoek

Bedrijven tegen wie een handhavingsverzoek is ingediend moeten voorrang krijgen bij legalisatie, aldus LTO. Het gaat hier om ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld maar door de val van het PAS-systeem geen passende vergunning (meer) hebben. Handhavingsverzoeken zorgen voor grote onzekerheid op het boerenbedrijf, deze ondernemers moeten dus met prioriteit een passende vergunning krijgen.

De minister wil dit nu enkel doen bij bedrijven tegen wie vóór 1 mei 2021 een handhavingsverzoek is ingediend. Dat moet worden uitgebreid alle bedrijven, waarbij de eerste handhavingsverzoeken de meeste prioriteit krijgen. Hiermee komt het legaal maken van de PAS-melders weer een stapje dichterbij. Maar, de aanpassing van het systeem voorziet nog niet in het legaliseren van de meldingsvrije activiteiten en interim-uitbreiders. Dat is wat LTO betreft de urgente volgende stap.

Specifieke stikstofruimte voor landbouw

LTO vraagt aan de fracties om óók ontwikkelruimte te reserveren specifiek voor de landbouw. Juist voor het toekomstperspectief voor de sector. Nu hebben infrastructurele projecten en woningbouw altijd voorrang. Maar ook de agrarische sector heeft, met het oog op langjarig perspectief, voor individuele gevallen ontwikkelruimte nodig. Deze oproep hebben LTO Nederland, Bouwend Nederland, VNO-NCW en natuurorganisaties eerder ook gedaan bij de presentatie van het stikstofversnellingsplan Duurzaam Evenwicht. LTO Nederland vindt het daarnaast belangrijk dat binnen het stikstofregistratiesysteem transparant te zien is waar welke stikstof naar toe gaat en welke prioriteiten gesteld worden.

ADC-toets bij grote infrastructuur

LTO wil zo snel mogelijk de PAS-melders gelegaliseerd zien. Juist daarom adviseert LTO om de ADC-toets voor toestemmingsverlening vooral in te zetten bij grote infrastructurele projecten. Bij deze toets moet het groot openbaar belang aangetoond worden. Bij dergelijke projecten is dit kansrijker om te slagen dan bij individuele PAS-melders. Als deze projecten met een ADC toets worden vergund zorgt het er voor dat er meer ruimte overblijft om de PAS-meldingen legaal te maken.

Beter meten

LTO Nederland staat in nauw contact met Tweede Kamerfracties over deze punten. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd over een structurele oplossing voor de voortdurende onzekerheid van ondernemers. Met het plan Duurzaam Evenwicht wordt niet alleen de reductie van stikstof versneld, het systeem van meten en monitoren wordt ook verbeterd. Door op bedrijfsniveau én in natuurgebieden te meten wordt de onnauwkeurigheid van modellen tegengegaan.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.