nieuws

Let op de kosten bij aanvullingsbesluit grondeigendom

22-05-2019

bron: VNG

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom is volgens de VNG en de Vereniging van Grondbedrijven nog niet voldoende uitgewerkt, met name rond kosten voor gemeenten. Dat laten de verenigingen weten in een gezamenlijke reactie op de consultatieversie van het aanvullingsbesluit.

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom regelt wijzigingen en toevoegingen aan het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om regels over landinrichting, woningbouwcategorieën, voorkeursrecht, onteigening en kostenverhaal.

Aandachtspunten

Het commentaar van VNG en de VvG richt zich met name op:
- Het schrappen van de categorie sociale koop uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- Het is niet helder of in de toekomst minimaal het kostenverhaal mogelijk is zoals dat volgens het Besluit ruimtelijke ordening kan.
- Het kostenverhaal voor een organische ontwikkeling is als het gaat om definities en de wijze van rekenen niet goed uitgewerkt.
- We krijgen steeds meer signalen dat gemeenten op basis van de Plankostenregeling de werkelijke kosten onvoldoende kunnen verhalen.

Meer informatie

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Kennismarkt 2019 - Omgevingswet en Energietransitie

→ Lees meer

Grondbeleid onder de Omgevingswet

Deze 2-daagse cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.

→ Lees meer

Grondeigendom in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus biedt inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid, zoals onteigening, kostenverhaal, schadeloosstelling, voorkeursrecht.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in