Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

‘Land- en tuinbouw uniek’: LTO informeert nieuwe ministers Klimaat en SWZ

Na de felicitaties aan de nieuwe bewindspersonen op LNV schreef LTO ook de nieuwe ministers Jetten (Klimaat en Energie) en Van Gennip (SZW) aan. Het nieuwe kabinet heeft vergaande ambities voor het klimaat en de arbeidsmarkt. Daarom vraagt LTO aan de nieuwe ministers om oog te houden voor de bijzondere omstandigheden in de land- en tuinbouw.

LTO 14 januari 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De land- en tuinbouw is de sector die het hardst geraakt gaat worden door klimaatverandering. Het is niet enkel het extremer weer dat impact zal hebben op de sector. Het nieuwe kabinet neemt zich grote ambities voor met verhoogde reductiedoelen. Ook die impact zal groot zijn in de agrarische sector. Koerswijzigingen op een agrarisch bedrijf kosten veel tijd en geld.

“Boeren en tuinders willen onderdeel van de oplossing zijn voor de toekomstgerichte land- en tuinbouw, maar zien ook dat de ambities zo hoog zijn dat het een grote impact op de bedrijfsvoering heeft en dat het verdienvermogen onder druk komt te staan”, schrijft LTO voorzitter Sjaak van der Tak.

Daarbij vraagt LTO voorzitter Sjaak van der Tak om rekening te houden met de bijzondere positie van de land- en tuinbouw die anders is dan in sectoren waarin fossiele energie de kern is. Voedselproductie is onlosmakelijk verbonden met broeikasgasemissies door de natuurlijke processen. Een deel van die emissie komt terug in de kringloop door afbraakprocessen in de atmosfeer en doordat gewassen en bodem CO2 opnemen. Van der Tak: “Met deze unieke positie kan de landbouwsector dus ook helpen om broeikasgasemissies te verlagen”.

Oog voor seizoensarbeid

LTO Nederland vertegenwoordigt ruim 30.000 boeren en tuinders in de land- en tuinbouw die veelal ook werkgever zijn van groot tot klein. Zij verschaffen werk aan meer dan 300.000 arbeidskrachten. Zij hebben een groot belang bij een goed functionerende arbeidsmarkt, maar ervaren die als star door de sterke regulering.

In de brief aan minister Van Gennip schrijft Van der Tak: “Specifiek vraag ik uw aandacht ook voor het fenomeen seizoensarbeid in de land- en tuinbouw. Seizoensarbeid is niet zomaar tijdelijk werk, maar is per definitie tijdelijk als gevolg van klimaat- en natuurlijke omstandigheden. Appels pluk je in september; asperges steek en eet je in het voorjaar”. Werkgevers in de land- en tuinbouw betalen nu het verhoogde ww-premie over seizoenswerk, maar hebben niet de keuze om seizoenarbeid in een vast contract te gieten omdat seizoenarbeid per definitie tijdelijk is. Daarom doet Van der Tak een oproep aan de nieuwe minister om spoedig met een oplossing te komen.

Publicaties

Brief aan minister Jetten

Brief aan minister Van Gennip

Zie ook

LTO: Analyse coalitieakkoord

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.