nieuws

Kennisdag Omgevingswet in gemeente Dordrecht

25-02-2019

In Dordrecht organiseerde Berghauser Pont Academy afgelopen 31 januari de Kennisdag Omgevingswet. In de raadzaal van het stadhuis kwamen 140 raadsleden en medewerkers van de gemeente bijeen om kennis op te doen over de implementatie van de nieuwe wet. Nadat de vijf sprekers de wet eerst in al zijn facetten belicht hadden, was het ’s middags tijd voor toespitsingen op die facetten in drie deelsessies.

Tijdens het ochtendprogramma werden de belangrijkste veranderingen van de wet en consequenties voor het gemeentebeleid uitgelicht aan de hand van vier deelonderwerpen. De lezing ‘Kader, doelen en instrumenten van de Omgevingswet’ bracht de aanwezigen op de hoogte van de verbeterdoelen, veranderingen en kerninstrumenten. Vervolgens kwam de vertaling van dit alles naar beleid aan bod in de lezing ‘Omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s’. De consequenties van de nieuwe wet voor het concrete beleid en de gemeente Dordrecht werden tot slot belicht in de lezingen ‘Cultuurveranderingen en gevolgen voor de organisatie’ en ‘De omgevingswet in Dordrecht’. Na een welverdiende lunch was het vervolgens tijd voor de deelsessies. In de sessies ‘Inzoomen op het omgevingsplan’, ‘De programma’s’ en ‘Integratie en vaststellen van regels’ ontvingen raadsleden en medewerkers in groepjes een uitdieping van de voor hen relevante thema’s.

Doel van deze dag was het samen kennis opdoen over de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

De Kennisdag Omgevingswet is een initiatief van Berghauser Pont Academy en werd samengesteld in samenwerking met de gemeente Dordrecht.

"Met de kennisdag die Berghauser Pont Academy voor ons heeft georganiseerd hebben we in één klap een berg aan informatie over de Omgevingswet gekregen. Bij veel collega's is zo voor het eerst het besef gekomen dat er echt wat gaat veranderen en dat we voor een flinke klus staan. De ochtend was erg technisch, maar dit werd gecombineerd met drie sessies in de middag waarbij we met concrete casussen aan de slag zijn gegaan.
Voor mij als Programmamanager Omgevingswet en organisator van de kennisdag is het belangrijkste resultaat dat de Omgevingswet nu bij iedereen op het netvlies staat. We hebben iets om op verder te bouwen bij de invoering van de wet. Ik merk dat aan de reacties van collega's, die zelf met ideeën komen om verder te oefenen of beleid op te stellen in de lijn van de wet."

Thumbnail

Emma Forsten
Programmamanager Omgevingswet
Gemeente Dordrecht


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in