Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Kan er vergunningvrij worden gebouwd bij projecten die nog niet in bestemmingsplan zijn opgenomen?

Hele woonwijken kunnen opgericht zijn middels een buitenplanse vrijstelling (bijvoorbeeld de 19 Wro procedures). Wanneer deze woningen nog niet opgenomen zijn in het geldende bestemmingsplan dan is de bestemming vaak nog ""agrarisch"". Een woning kan alleen vergunningvrij worden uitgebreid wanneer een hoofdgebouw aanwezig is.De definitie van hoofdgebouw:

11 februari 2013

Hele woonwijken kunnen opgericht zijn middels een buitenplanse vrijstelling (bijvoorbeeld de 19 Wro procedures). Wanneer deze woningen nog niet opgenomen zijn in het geldende bestemmingsplan dan is de bestemming vaak nog "agrarisch". Een woning kan alleen vergunningvrij worden uitgebreid wanneer een hoofdgebouw aanwezig is.

De definitie van hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

Gelukkig dat er nu ook (in tegenstelling tot het Bblb) "toekomstige bestemming" staat. Wanneer er dus een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is kunnen de woningen als hoofdgebouw worden aangemerkt en dus gebruik worden gemaakt van de vergunningvrije mogelijkheden als bedoeld in artikel 2.

Maar let op: kom je in artikel 3 terecht dan moet je toetsen aan het geldende bestemmingsplan wat dus een strijdigheid oplevert met het gebruik. Voldoet de uitbreiding niet aan artikel 2 dan heb je dus altijd een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Veelal zal dit met de kruimellijst afgedaan kunnen worden. Artikel 4 dus.

Artikel delen