Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kamerverhuur in de gemeente Almere: waar moet u op letten?

Kamerverhuur komt met name in de grote steden steeds vaker voor. Bij kamerverhuur gaat het om de verhuur van onzelfstandige woonruimten. Een onzelfstandige woonruimte is een woonruimte die geen eigen toegang heeft of waarbij bepaalde voorzieningen, zoals keuken of toilet, gedeeld worden met andere bewoners.

9 juni 2020

Artikelen

Artikelen

De regels voor kamerverhuur kunnen per gemeente verschillen en zijn te vinden in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Sommige gemeenten hebben daarnaast nog een beleidsnota over kamerverhuur opgesteld. Ook komt het voor dat gemeenten de regels voor kamerverhuur hebben opgenomen in een paraplubestemmingsplan. In een serie blogs zetten wij de regels over kamerverhuur van een aantal grote gemeenten op een rij. Eerder schreven wij al over kamerverhuur binnen de gemeente Amsterdam. In deze blog gaan wij in op de regels voor kamerverhuur binnen de gemeente Almere.

Kamerverhuur

Kamerverhuur wordt binnen de gemeente Almere in het algemeen in strijd met het bestemmingsplan geacht. Voor kamerverhuur tot 2 kamers is echter geen vergunning nodig.

Verder geldt dat de woonruimte door maximaal 1 persoon bewoond wordt. Hierbij doet niet ter zake of het om de verhuur van 1, 2, 3 of 4 woonruimten gaat. Hiermee moet worden voorkomen dat door middel van kamerverhuur ook meerdere huishoudens in een woning kunnen verblijven en hierdoor overlast voor de omgeving ontstaat.

Voorwaarden bij 3 of 4 woonruimten

Gaat het om 3 of 4 woonruimten, dan geldt een vergunningplicht. Het gaat dan om een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Het verhuren van meer dan 4 woonruimten voor kamerverhuur is in ieder geval niet toegestaan binnen de gemeente Almere. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat met name problemen voor de omgeving ontstaan bij de verhuur van 5 kamers of meer.

Indien het gaat om kamerverhuur van 3 of 4 woonruimten, dient te worden voldaan aan onderstaande fysieke leefbaarheidseisen en de algemene leefbaarheidstoets.

1. De bewoning vindt plaats in het hoofdgebouw. Hiermee wordt bedoeld dat de kamerverhuur niet mag plaatsvinden in een aanbouw of een bijgebouw bij de woning.

2. De woonruimten hebben een gemiddeld gebruiksoppervlakte van 25 m² (deze oppervlakte is inclusief gemeenschappelijke ruimtes in de woning).

3. Kamerverhuur kan tot gevolg hebben dat de parkeerdruk toeneemt. Daarom geldt dat aan de parkeernormen dient te worden voldaan. Van de parkeernormen kan eventueel worden afgeweken als uit een door de gemeente goedgekeurde parkeerbalans blijkt dat er voldoende parkeergelegenheid is.

4. Uit de algemene leefbaarheidstoets moet blijken dat de kamerbewoning past in wijk, buurt en de straat van de woning.

5. De aanvrager dient aan te tonen dat sprake is van goed verhuurderschap.

Hospitaverhuur

Kamerverhuur moet niet worden verward met hospitaverhuur. Er is sprake van hospitaverhuur als één of twee personen die geen huishouden vormen met de hoofdbewoner in de woning verblijven en de hoofdbewoner zelf tenminste 50% van het gebruiksoppervlak bewoont. Voor hospitaverhuur is ook geen vergunning nodig.

Conclusie

Voor kamerverhuur tot 2 woonruimten of hospitaverhuur is geen vergunning nodig binnen de gemeente Almere. Wel geldt in alle gevallen de voorwaarde dat iedere woonruimte door maximaal 1 persoon bewoond wordt. Gaat het om kamerverhuur van 3 of 4 woonruimten, dan is een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan nodig en dient aan bovengenoemde voorwaarden te worden voldaan.