nieuws

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kan op 1 januari 2021 ingaan

07-12-2018

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het bestuursakkoord met de VNG over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Tijdens het mondelinge vragenuur van 4 december 2018 heeft het lid Beckerman ten behoeve van het debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht op donderdag 6 december 2018, verzocht om informatie over het akkoord waaraan door mij gewerkt wordt samen met de VNG.

Naar aanleiding van dit verzoek kan ik u melden dat ik de afgelopen maanden met de VNG en gemeenten hard aan een akkoord heb gewerkt. De verwachting is dat dit op korte termijn formeel zal zijn bekrachtigd.

Een concept van het akkoord wordt op 6 december a.s. voorgelegd aan de commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit van de VNG. Indien de commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit van de VNG instemt met het conceptakkoord zal het vervolgens, al dan niet met verwerking van gemaakte opmerkingen, met een positief advies voor bekrachtiging worden voorgelegd in de eerstvolgende VNGbestuursbijeenkomst op 17 januari 2019.

Op hoofdlijnen gaat het conceptakkoord in op de volgende onderwerpen:

  • Een heldere toelichting op en verdere uitwerking van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen bevoegd gezag en kwaliteitsborger.
  • Nadere uitwerking van de informatiepositie van gemeenten zodat helder is dat deze hun handhavende bevoegdheid op volwaardige wijze kunnen uitvoeren.
  • De inwerkingtreding gelijktijdig met de Omgevingswet, die beoogd is per 1 januari 2021.
  • Dat er voldoende vertrouwen dient te zijn dat het stelsel leidt tot een betere bouwkwaliteit tegen aanvaardbare kosten.
  • Afspraken over de opzet van proefprojecten onder generieke randvoorwaarden, zodat geleidelijk kan worden toegewerkt naar de invoering van het stelsel.
  • Dat gemeenten door mij, zowel met kennis als financieel, worden ondersteund bij hun implementatiewerkzaamheden.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Cursus BWT 4.0

Deze 2-daagse cursus neemt u als BWT-er mee in de komende wijzigingen, breder dan alleen private kwaliteitsborging, en de gevolgen die dat heeft voor uw rol in het geheel.

→ Lees meer

Cursus Van Bouwbesluit naar BBL

Deze 1 daagse cursus leert u de juridische implicaties van het Bouwbesluit 2012, de gelijkwaardigheid en over het BBL van de Omgevingswet

→ Lees meer

Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan

In deze cursus wordt eerst een inleiding gegeven op de Omgevingswet gevolgd door twee inhoudelijke blokken over het BBL en het omgevingsplan.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in