Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kamerbrief over plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied

Minister Grapperhaus (JenV) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over het plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied.

31 oktober 2018

Kamerbrief over plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied

Reeds eerder 1) lieten wij uw Kamer weten dat wij in afstemming met betrokken partijen werkten aan een plan van aanpak ten aanzien van het toezicht en de handhaving in het buitengebied. Dit plan van aanpak treft u bijgaand aan.

De in het plan van aanpak opgenomen maatregelen zien op capaciteit, opleiding, uitrusting, en samenwerking. De betrokken partijen zullen in een werkgroep regelmatig bij elkaar blijven komen om verder invulling en uitvoering aan de maatregelen te geven en de voortgang te bewaken. Samen zal zo verder gewerkt worden aan de veiligheid in het buitengebied. Uw Kamer zullen wij begin 2020 over de voortgang informeren.


1) Zie Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 20172018, nr. 2490.

Download: Plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied

Dit plan van aanpak kent een verbinding met het Interbestuurlijk Programma (IBP), waarin de afspraak is gemaakt dat alle overheden zich
inspannen voor een veiliger buitengebied.

Artikel delen