Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Kamerbrief over het aanbieden van een advies over herziening pachtstelsel

Staatssecretaris van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over het aanbieden van het advies van bemiddelaar dhr. Sicko Heldoorn, oud-gedeputeerde landbouw van de provincie Friesland, over de herziening van het pachtstelsel.

7 juli 2017

Nieuws & Achtergrond

Met mijn brief van 9 december 2016 heb ik u geĆÆnformeerd dat de heer Sicko Heldoorn, oud-gedeputeerde landbouw van de provincie Friesland, als bemiddelaar aan de slag is gegaan met de beoogde herziening van het pachtstelsel (Kamerstuk 27 924, nr. 68). De bemiddelaar heeft alle betrokken partijen gesproken en zijn bevindingen in een advies gevat. Dit advies stuur ik u nu ter informatie toe. Ik ben de heer Heldoorn erkentelijk voor zijn inzet en heldere analyse.

Na de zomer zullen een inhoudelijke reactie op de bevindingen van de heer Heldoorn en een visie op het vervolg naar uw Kamer gestuurd worden. Het moment daarvan zal mede bepaald worden door de ontwikkelingen rond de formatie van een nieuw kabinet.

Download:

Advies over herziening pachtstelsel

Advies van dhr. Sicko Heldoorn, oud-gedeputeerde landbouw van de provincie Friesland, die als bemiddelaar aan de slag is gegaan met de beoogde herziening van het pachtstelsel.

Artikel delen