Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Kamer spreekt over stikstof en natuurherstel

De Kamer debatteert met minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over de aanpak van de stikstofuitstoot en natuurherstel. De commissie-Remkes heeft hierover onlangs advies gegeven aan het kabinet.

Tweede Kamer 18 juni 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het kabinet moet meer doen om de natuur in Nederland te beschermen. Dat oordeelde de Raad van State al in mei 2019. Daarvoor moet de stikstofuitstoot flink omlaag. Maar de plannen die het kabinet daarvoor in april 2020 presenteerde, zijn volgens de commissie-Remkes nog steeds onvoldoende. De Kamer spreekt er met minister Schouten over.

Natuur

Voor herstel van de natuur is nog meer stikstofreductie nodig, aldus Remkes. Hij adviseert een reductie van 50% in 2030, maar het kabinet kiest voor 26%. Futselaar (SP) vraagt waarom het kabinet het advies van Remkes niet volgt, maar denkt dat hij het antwoord eigenlijk al weet: "De tegenstellingen binnen de coalitie maken het vinden van een oplossing onmogelijk".

Neemt het kabinet de commissie-Remkes wel serieus als het zo weinig met de aanbevelingen doet, vraagt Moorlag (PvdA). De minister benadrukt dat het totale pakket van maatregelen van het kabinet wel degelijk een grote verandering betekent.

Schouten meldt dat ze ook los van de stikstofaanpak investeert in de natuur. Maar volgens Ouwehand (PvdD) zijn die investeringen nog altijd te weinig. Ook Futselaar (SP) en Van Kooten (GKVK) vinden dat er hooguit sprake is van minder verslechtering van de natuur, niet van echte verbetering.

Landbouw

De commissie-Remkes stelt dat de grootste inspanning voor stikstofreductie moet komen van de landbouw, omdat die voor ruim 40% verantwoordelijk is voor de uitstoot in de vorm van ammoniak.

Krimp van de veestapel is onontkoombaar, waarbij het vrijwillig uitkopen van boeren niet genoeg is om de problemen op te lossen, concludeert Ouwehand (PvdD). Van Kooten (GKVK) vraagt de minister om het aantrekkelijker te maken voor veehouders om te stoppen. Maar van Bisschop (SGP) mag het "handelingsperspectief voor agrarische bedrijven" niet in de knel komen.

Volgens Madlener (PVV) leiden de plannen van het kabinet tot veel te veel regels voor boeren en moeten we "niet zo zwaar tillen aan stikstofrijke natuur". Baudet (FvD) benadrukt dat stikstof de grond vruchtbaar maakt.

Bouw

De bouw krijgt van de minister meer ruimte. Projecten die wat stikstofuitstoot betreft onder een bepaalde drempelwaarde blijven, hoeven geen speciale natuurvergunning aan te vragen. Geurts (CDA) en Harbers (VVD) zijn hier blij mee, want vanwege de naderende recessie en het woningtekort is het hard nodig dat de bouw door kan gaan.

Daarnaast doet de VVD de oproep de bouw te steunen bij de aanschaf van duurzaam bouwmaterieel, want ook daarmee kan de stikstofuitstoot sneller verlaagd worden.

Maar Bromet (GroenLinks) is juist bang dat de bouw blij wordt gemaakt met een dode mus, omdat zij denkt dat de drempelwaarde van het kabinet geen stand zal houden bij de rechter.

Wettelijke verplichting

Aanvankelijk wilde het kabinet dat het terugdringen van de stikstofuitstoot een streven was. Maar op advies van Remkes heeft het kabinet besloten dat het terugdringen een wettelijke verplichting moet zijn. Dat de inspanningsverplichting nu dus een resultaatverplichting wordt, vindt De Groot (D66) een forse stap vooruit.

Veevoer

Door veevoer minder eiwitrijk te maken heb je invloed op de stikstofuitstoot. Om die reden is dat ook een maatregel waar Schouten naar kijkt. Dik (ChristenUnie) en Geurts (CDA) horen dat dit plan veel onrust veroorzaakt onder boeren.

De minister zegt open te staan voor alternatieven uit de sector, als het effect maar is dat de uitstoot echt omlaaggaat. Ook de veevoerindustrie moet dan meewerken. Zij wil daar zeker het gesprek over voeren.

De Kamer stemt op 23 juni over de tijdens het debat ingediende moties.

Lees hier het verslag

Artikel delen