Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Kabinet onderschrijft belangrijkste conclusie Adviescollege Stikstofproblematiek

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft vandaag haar rapport ‘beweiden en bemesten’ aangeboden aan het kabinet. De hoofdconclusie van het Adviescollege - in beginsel zijn er geen vergunningen nodig voor bemesten en beweiden - wordt door het kabinet onderschreven.

Aanpak stikstof 20 december 2019

Nieuws & Achtergrond

Het kabinet komt op een later moment met een uitgebreidere reactie. Eerst wil zij het advies bestuderen en, samen met de provincies, tot één lijn komen over hoe om te gaan met het advies.

Over het Adviescollege

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft het Adviescollege – dat onder leiding staat van Johan Remkes – eerder dit jaar gevraagd het kabinet te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland.

Dit heeft op 25 september geleid tot het advies ‘Niet alles kan’. In dit eerste advies gaf het Adviescollege aan dat nader onderzoek nodig was naar het vraagstuk van beweiden en bemesten. Met dit rapport geeft het Adviescollege hier invulling aan.

Begin januari volgt een advies over de luchtvaartsector. Later dat jaar volgt nog een rapport met aanbevelingen voor de lange termijn.

Lees het volledige rapport en de Kamerbrief

Kamerbrief over bemesten en beweiden 2020

Tussentijds advies bemesten en beweiden Adviescollege Stikstofproblematiek

Artikel delen