Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Integrale Adviescommissie Omgevingswet rondt opdracht af

De Integrale Adviescommissie Omgevingswet heeft haar slotadvies uitgebracht over de stelselwijziging van het omgevingsrecht. Daarmee is haar opdracht afgerond. Tijdens een gesprek op 13 januari bedankte minister Stientje van Veldhoven voor Wonen en Milieu de commissieleden voor hun werk van de afgelopen jaren. Ook bespraken zij het slotadvies.

Omgevingswetportaal 15 januari 2020

Nieuws & Achtergrond

De Integrale Adviescommissie Omgevingswet bestaat uit leden met een achtergrond in het openbaar bestuur, de wetenschap en het bedrijfsleven en adviseert het kabinet sinds 2016 over de wetgevingsproducten van het invoeringsspoor en de aanvullingssporen.

De commissie beoordeelde telkens tijdens de consultatiefase van een wetsontwerp of algemene maatregel van bestuur of de regelgeving bijdraagt aan de verbeterdoelen en uitgangspunten van de Omgevingswet. Ook de uitvoerbaarheid van de regelgeving was hierbij een aandachtspunt. Het motto hierbij: vraag niet óf het kan, maar zorg dát het kan. Dit leverde adviezen op die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verschillende wetgevingsproducten.

Tot slot heeft de commissie naar het stelsel als geheel gekeken en een aantal adviezen meegegeven over de invoering van het stelsel, het werken met het stelsel en het op orde houden ervan.

Slotadvies commissie

In het integrale slotadvies – met als titel ‘Recht doen aan de Omgeving(swet) – concludeert de commissie dat het juridische bouwwerk van de Omgevingswet stevig in elkaar zit. De doelen van de wet zijn consequent doorgevoerd in de wetgevingsproducten. Het nieuwe wettelijk stelsel is inzichtelijker en gebruiksvriendelijker voor de gebruiker van het recht dan de huidige lappendeken van omgevingsregels in ongeveer honderd wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen.

Volgens de commissie is het niet alleen van belang dat mensen met de Omgevingswet kunnen werken, maar ook zien welke mogelijkheden de nieuwe regelgeving biedt. De complexiteit van de opgave in het fysieke domein is alleen maar toegenomen. Dat verandert niet met de komst van de Omgevingswet, maar het nieuwe stelsel biedt wel de instrumenten om dat op transparante wijze op te lossen. De oproep aan iedereen is dan ook: zorg dus dat je goed voorbereid aan de start verschijnt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt daar een groot assortiment aan hulpmiddelen voor aan. Ook na de inwerkingtreding van de wet moet daar aandacht voor blijven. Dan gaan overheden immers daadwerkelijk met het nieuwe stelsel werken.

De commissie beklemtoont daarnaast dat het bij de Omgevingswet niet alleen gaat om het juridische stelsel en de instrumenten, maar ook om de ‘bestuurscultuur’ in het fysieke domein. De commissie vraagt hier dan ook aandacht voor en noemt daarbij het belang van onder andere de omgevingsvisie voor het maken van richtinggevende keuzes, het vertrouwen in het decentrale bestuur bij het maken van lokale afwegingen en de bijdrage die participatie kan bieden aan de planvorming.

De commissie adviseert verder om de doelen van de wet in het achterhoofd te blijven houden bij de evaluatie van de wet en het opnemen van nieuw beleid in het stelsel. Haar oproep hierbij: het omgevingsrecht is nu op orde, houd het ook zo.

Slotadvies Integrale Adviescommissie Omgevingswet - Recht doen aan de Omgeving(swet)

Artikel delen