Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

ILT gaat meer toezicht houden op water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in haar toezicht meer aandacht besteden aan het voorkomen van schade voor mens en milieu. Dit staat in het Meerjarenplan 2018-2022 dat zij vandaag publiceert.

ILT 19 september 2017

Inspecteur-generaal Jan van den Bos: ,,We blijven onze taken en inspecties uitvoeren. Maar we kunnen niet àlles in dezelfde mate controleren. De inspectie moet kiezen. Daarom hebben we uitgezocht waar de grootste maatschappelijke schade kan ontstaan. Dat is onder meer door water- en bodemverontreiniging en door het onjuist verwerken van afvalstoffen. We werken aan de effectiefste inzet hierop. In haar keuzes houdt de inspectie verder rekening met de maatschappelijke impact van gebeurtenissen en met verplichtingen zoals internationale eisen.

Deze aanpak komt voort uit de koersverandering die de ILT vorig jaar heeft ingezet. De inspectie wil niet alleen handhaven op naleving van de wet. Door haar toezicht te verbreden, wil zij het dóel achter wet- en regelgeving bereiken en daarmee maatschappelijke risicos verminderen.

De ILT werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Het aandachtsgebied van de ILT is groot en omvat circa 160 onderwerpen.

Om onwenselijke situaties te kunnen inschatten en risico- en informatiegestuurd toezicht te kunnen houden, is een goede informatiepositie belangrijk. Daarom zorgt de ILT ervoor dat zij eigen gegevens en die van anderen slimmer kan gebruiken. Dat doet ze door samen te werken met andere toezichthouders, gegevens te koppelen en datawetenschappers in te zetten.

Zie verder

Meerjarenplan ILT 2018-2022

.

Artikel delen