Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

ICT-leveranciers en overheid in gesprek over het digitaal stelsel Omgevingswet

Op 22 januari was alweer de derde ICT Markttoets voor de Omgevingswet. Tijdens deze toets voerden ICT-leveranciers de dialoog over de ontwikkelingen rondom het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Vertegenwoordigers van DSO en VNG waren aanwezig om vragen te beantwoorden en vooral te luisteren.

Aan de slag met de Omgevingswet 13 februari 2019

Het gesprek had een strategische insteek:

  • De aanpassing van diensten en producten van ICT-leveranciers voor 1 januari 2021.

  • De gewenste ondersteuning vanuit het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en de koepelpartijen VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk tot 1 januari 2021.

Dialoog

De leveranciers wisselden aan twee tafels van gedachten over hun ervaringen, knelpunten en wensen. Zij keken ook vooruit naar de implementatie. Als positieve terugkoppeling noemden zij onder meer een verbeterde ondersteuning, de korte lijnen met het programma en het toenemende enthousiasme bij overheden om met DSO aan de slag te gaan.

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. Denk hierbij aan de noodzaak van goede (keten)regie, het zorgen voor een urgentiegevoel bij

alle

overheden en de behoefte aan heldere en concrete transitiescenario's. Als tip gaven de ICT-leveranciers mee om hen ook goed te betrekken als inhoudelijk adviseur. In die rol kunnen ze waardevolle ambassadeurs zijn voor het DSO.

ICT Markttoets

Het tijdig ontwikkelen en implementeren van softwareproducten bij de bevoegde gezagen is cruciaal voor de invoering van de Omgevingswet. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet toetst daarom regelmatig bij ICT-marktpartijen welke punten zij zien om een tijdige implementatie mogelijk te maken. Deze strategische ICT Markttoets richtte zich op directeuren van marktpartijen die softwareproducten aanbieden op onderdelen van de Omgevingswet: Ruimtelijke plannen, VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) of Toepasbare regels. Branchevereniging

Nederland ICT

coördineert het Rijksoverheidsinstrument ICT Markttoets. Zij organiseerden deze toets in samenwerking met branchevereniging GeoBusiness.

Meer weten?

Lees de volledige

rapportage

(pdf, 245 kB)

van deze bijeenkomst.

Artikel delen