Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid

"Onlangs is de HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid verschenen. De uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen."

IFV 18 oktober 2018

Nieuws & Achtergrond

De HEV 2018 beschrijft het gehele proces rondom evenementenveiligheid. Dit proces start met het aanvragen van een evenement en eindigt met het evalueren van het evenement na afloop. Door acht processtappen te doorlopen, houden de verschillende samenwerkende partijen grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij, als dat nodig is, op tijd maatregelen nemen om de veiligheid te bevorderen.

Maatwerk en flexibiliteit

Hoe de samenwerkende partijen de acht processtappen doorlopen, schrijft de HEV 2018 niet voor. Dit wordt overgelaten aan de partijen zelf, waardoor er ruimte blijft voor maatwerk en flexibiliteit. Ook kunnen de verschillende partijen aanvullend aan het landelijke uniforme kader branchespecifeke, operationele richtlijnen ontwikkelen. Het in ontwikkeling zijnde Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid sluit aan op de HEV 2018. De acht processtappen worden hierin integraal overgenomen.

Evenementenbeleid

Gemeenten, veiligheidsregios en politie kunnen de HEV 2018 opnemen in hun eigen evenementenbeleid en dit beleid laten vaststellen door het bevoegd gezag.

Opvolger Handreiking Evenementenveiligheid 2011

De HEV 2018, die is ontwikkeld in opdracht van het Veiligheidsberaad, is de opvolger van de Handreiking Evenementenveiligheid 2011. Bekijk de Q&As voor meer informatie over de inhoud van de HEV 2018 en voor de overeenkomsten en verschillen tussen beide uitgaven.

Opmerkingen en suggesties

Wij stellen opmerkingen van lezers zeer op prijs. U kunt uw opmerkingen en suggesties mailen naar info@ifv.nl onder vermelding van HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid.

Download HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid

Artikel delen