Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Het Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding van de Omgevingswet

De minister heeft zijn koninklijk besluit (KB) binnen. En nu?

29 maart 2023

Opinie

Opinie

Met dit KB treedt (alleen) de Omgevingswet (2016) in werking. Er is nadere koninklijke besluitvorming nodig om ervoor te zorgen dat ook alle wijzigingen van deze Omgevingswet van kracht worden.

Wat nog moet volgen is een zogenaamd technisch KB, waarin meer dan vijftig wetten en algemene maatregelen van bestuur die verband houden met de Omgevingswet worden opgenomen.

Het gaat bij dat technische KB niet alleen om de invoerings- en aanvullingswetten, het Bal, het Bbl, het Bkl, het Ob, de invoerings- en aanvullingsbesluiten, maar ook om tal van andere wetten en besluiten waarin wijzigingen van het nieuwe omgevingsrecht zijn opgenomen en die alle tegelijkertijd in werking moeten treden.

(Het is niet zomaar een opsomming; de volgorde van inwerkingtreding, is een heel precies werkje. Ik zal dat te zijner tijd uitleggen.)

Ook zal er een ministerieel besluit volgen, waarin bepaald wordt dat de Omgevingsregeling en alle wijzigingen daarvan en alle andere regelingen die wijzigingen bevatten van de Or ook op I-day van kracht zullen worden.

Het technisch KB zal menigeen de schellen van de ogen doen vallen en duidelijk maken dat het nieuwe omgevingsrecht, zowel qua omvang als inhoud, niet te overzien is, ook niet met de op te nemen opsomming van wetten en algemene maatregelen van bestuur. Houd rekening met een KB inclusief toelichting van een vijftigtal bladzijden.

Het gaat om enkele duizenden artikelen, waarvan de meeste niet zelfstandig leesbaar zijn en verwijzingen naar andere artikelen bevatten. Een onuitvoerbaar en niet handhaafbaar regelgevingscomplex dat aard- en nagelvast verbonden is met een zeer ingewikkeld technisch digitaal stelsel.

Maar de minister heeft geen oog voor voor de inhoud (gehad).

Zo hield hij ook weer in het debat van 7 maart de Eerste Kamer voor dat zij in 2016 met grote meerderheid ingestemd heeft met de Omgevingswet. “We gaan het dus nu niet meer over de inhoud hebben, maar alleen over de datum van inwerkingtreding.”

Het probleem van de Omgevingswet is dat het veel en veel te veel is. De constructiefout dat alles in één keer in werking treedt, is het gevolg van het in de wind slaan van het advies van de Afdeling advisering (2012) om hoe groot de wet ook zou worden in ieder geval te komen tot een gefaseerde inwerkingtreding.

De constructiefout maakt dat praten over de datum van inwerkingtreding of uitstel weinig zinvol is.

Het gaat om een constructiefout die niet te repareren is.

Er zit niets anders op dan het bouwwerk uit elkaar te halen en via een verzamelwet de goede onderdelen (die zitten er absoluut in) over te zetten in het bestaande omgevingsrecht.

Download het Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding van de Omgevingswet

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.