Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Handreiking 'Zwemveiligheid Nieuwkomers, wat kunt u als gemeente doen?' nu beschikbaar

De digitale handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers, wat kan jouw gemeente doen? voor gemeenteambtenaren is vanaf nu beschikbaar. Deze handreiking bevat informatie, adviezen en tips om de zwemveiligheid binnen gemeenten te vergroten. VeiligheidNL, GGD GHOR Nederland en Pharos hebben deze handreiking ontwikkeld in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders.

GGD GHOR Kennisnet 3 mei 2018

Nieuws & Achtergrond

Waarom is deze handreiking van belang?

In Nederland verdrinken jaarlijks rond de tachtig inwoners, waarvan gemiddeld negen onder de vijftien jaar. Tussen 1996 en 2015 verdronken er in Nederland ruim twee keer zo veel mensen van niet-westerse afkomst als autochtone Nederlanders (CBS, 2017).

Deze cijfers zijn te verklaren doordat relatief veel nieuwkomers minder zwemvaardig zijn dan autochtone Nederlanders, ook hebben zij vaak geen zwemdiploma. Nieuwkomers hebben bovendien minder kennis van de risicos van water en het belang van zwemvaardigheid. Daarnaast ervaren zij relatief vaker financiële of organisatorische belemmeringen om zwemlessen te volgen of spelen culturele factoren hierin een rol.

Aanbod zwemlessen en voorlichting blijkt effectief

Om het aantal verdrinkingsongevallen terug te dringen is het van belang om een multidisciplinaire aanpak te volgen. Het voeren van een actief zwemvaardigheidsbeleid -aanbod van zwemlessen en voorlichting- blijkt een positieve invloed te hebben op de zwemvaardigheid van nieuwkomers (Mulier-instituut, 2009). Deze handreiking kan ondersteunen in deze multidisciplinaire aanpak.

Meer informatie

Meer informatie over het vergroten van zwemveiligheid vind je binnenkort op de websie van Veiligheid.nl. Wil je meer informatie over de handreiking, neem dan contact op met Pauline Tichelman, ptichelman@ggdghor.nl .

Bijlagen

Artikel delen