Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Groen licht voor dijkversterking en stadsstrand

De dijkversterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam kan doorgaan. Dat maakte de Raad van State op 22 april 2020 bekend. Op de oeverdijk, die onderdeel is van de dijkversterking, gaat de gemeente een stadsstrand maken.

Gemeente Hoorn 24 april 2020

Nieuws & Achtergrond

Wethouder Arthur Helling: ‘We zijn blij met deze uitspraak. Het biedt duidelijkheid. Tot de uitspraak was het onzeker of de bodemprocedure tegen het projectplan voor de gehele dijkversterking gevolgen zou hebben voor de oeverdijk en het stadsstrand. Nu de Raad van State groen licht heeft gegeven voor de dijkversterking, kunnen wij op de oeverdijk ons toekomstige stadsstrand aanleggen.’

Relatie dijkversterking en stadsstrand

De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam, kijk voor meer informatie op www.markermeerdijken.nl. Dit gebeurt op verschillende manieren. De dijk vanaf schouwburg Het Park tot aan Scharwoude krijgt als versterking een oeverdijk. Dit is een nieuwe zandige dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. Deze oeverdijk vormt de basis van ons toekomstige stadsstrand dat loopt van schouwburg Het Park tot aan de Galgenbocht.

Oeverdijk

Voor de kust van Hoorn is de Alliantie Markermeerdijken in oktober 2019 gestart met het opspuiten van de eerste laag van de oeverdijk, en vorige week is de Alliantie begonnen met de tweede laag. De Alliantie verwacht dat de aanleg van de oeverdijk, inclusief rustperiodes, zo’n 2,5 jaar duurt. Als de werkzaamheden volgens schema blijven verlopen, betekent het dat de oeverdijk voorjaar 2022 klaar is. Daarna kunnen we als gemeente starten met de aanleg van het stadsstrand.

Basisontwerp stadsstrand

Het basisontwerp voor het stadsstrand is in 2016 gemaakt. Dit ontwerp toont een indeling van de verschillende functies, zoals de rijbaan en het fietspad en het wandelpad, de toegangswegen, de parkeerplaatsen en het strand. In gesprekken met inwoners, organisaties en adviescommissies over het basisontwerp zijn meerdere verbeterpunten opgehaald.

Nieuwe schetsen

Samen met bureau Sant en Co zijn in 2019 nieuwe schetsen gemaakt. De schetsen tonen oplossingen voor de verbeterpunten op het basisontwerp en geven invulling aan de beleving en uitstraling van het stadsstrand, bekijk de schetsen op de pagina Stadsstrand. Op 8 mei 2019 kwamen bijna 300 omwonenden en andere belangstellenden naar schouwburg Het Park om deze schetsen voor het stadsstrand te bekijken en te bespreken. Ook dat heeft waardevolle inbreng opgeleverd die wordt meegenomen in de verdere uitwerking.

Van schetsen naar ontwerp

Inmiddels is de gemeente samen met bureau Sant en Co, de Alliantie Markermeerdijken en de provincie Noord-Holland aan de slag om de schetsen een grote stap verder te brengen tot een goed ontwerp voor het stadsstrand. Daarbij wordt rekening gehouden met veel verschillende aspecten, zoals de inbreng van omwonenden en andere betrokkenen, de landschappelijke kwaliteiten, de relatie met de Westfriese Omringdijk, de verkeerskundige aspecten, het parkeren, de dijkveiligheid, de kosten, de inpasbaarheid binnen de vergunningen.

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders verwacht eind mei 2020 een raadsvoorstel ontwerp stadsstrand te kunnen aanbieden die de gemeenteraad in juni kan bespreken. Na een positief besluit van de gemeenteraad, zal in het najaar de gemeente in samenspraak met omwonenden en andere belangstellenden komen tot een verdere invulling, zoals de toekomstige sport- en spelmogelijkheden op het stadsstrand en de verdere aankleding van het strand.

Artikel delen