Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Gemeenten moeten beter controleren of zwembaden regels voor RVS nakomen

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond roestvast staal (RVS) in zwembaden. Gemeenten en inspectiebureaus hanteren de regels vaak soepeler dan dat ze in de wet staan.

14 november 2019

Nieuws

Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie Noord-Holland. De provincie wil dat gemeenten strenger controleren of zwembaden daadwerkelijk aan alle regels voor RVS voldoen.

Niet-resistent RVS mag in de ruimten rond een zwembad niet worden gebruikt, tenzij dit onder strikte voorwaarden gebeurt. Niet-resistent RVS kan worden aangetast door de damp van het zwemwater, bezwijken en kan dan letsel veroorzaken. Zwembadeigenaren moeten daarom met een deskundig rapport aantonen dat ze voldoen aan de regels voor RVS. De gemeenten moeten hier toezicht op houden.

Onderzoek

Na verschillende signalen dat zwembaden nog niet voldoen aan de regels die voor RVS gelden, onderzocht de provincie of gemeenten in Noord-Holland het toezicht hierop goed uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten niet altijd volgens de wettelijke eisen beoordelen of zwembaden voldoen. Bijvoorbeeld gemeenten die niet op papier vastleggen of de zwembadeigenaren toegezegde verbeteringen ook echt hebben uitgevoerd. Daardoor is niet met zekerheid vast te stellen welke zwembaden wel of niet voldoen aan de wet.

De provincie heeft de gemeenten een ultimatum gesteld om er snel voor te zorgen dat de zwembaden binnen hun gemeente aan de wettelijke eisen voldoen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is als verantwoordelijke voor de bouwregelgeving geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Ook heeft de provincie suggesties voor mogelijke verbeteringen bij de minister onder de aandacht gebracht.

Toezicht op gemeenten

De provincie houdt actief toezicht op hoe gemeenten hun wettelijke taken uitvoeren. Dit Interbestuurlijk Toezicht (IBT) richt zich op de gemeentelijke financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht inclusief ruimtelijke ordening en huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Op basis van de beoordelingen bepaalt de provincie of extra toezicht op een gemeente nodig is, of dat het toezicht versoberd kan worden. De provincie heeft aanvullende onderzoeken gedaan naar illegale bewoning van recreatieterreinen, het gebruik van roestvast staal in zwembaden en brandveiligheid in zorginstellingen.

Artikel delen