Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Gemeente Leidschendam-Voorburg zet eerste stappen naar CO2-neutraal

Leidschendam-Voorburg maakt zich op om in 2050 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Wethouder duurzaamheid Astrid van Eekelen: “Dit is een grote opgave die alleen slaagt als we gezamenlijk actie ondernemen. We slaan dan ook graag samen met inwoners en bedrijven de handen ineen.” Deze week zette het college de eerste stappen door het vaststellen van de uitgangspunten voor de lokale energietransitie.

IVVD 18 februari 2020

Nederland moet in 2050 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Om dit in goede banen te leiden, worden op regionaal en lokaal niveau energiestrategieën opgezet en aanpakken per woonwijk gemaakt. Ook in onze gemeente. De uitgangspunten worden eind maart in de raad besproken en na akkoord verder uitgewerkt. Uiterlijk in 2021 is duidelijk welke woonwijken vòòr en welke na 2030 zullen beginnen met de overgang naar gasloos wonen. Wijken krijgen een overgangsperiode van minimaal 10 jaar voordat ze van het gas af gaan, zodat inwoners ruim de tijd hebben om maatregelen te treffen.

Doel: energielabel B of hoger
De gemeente stimuleert de komende jaren vooral energiebesparing door woningisolatie. Van Eekelen: “Minder energie gebruiken blijft de beste manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. Iedere m3 gas of kWh elektriciteit die we niet gebruiken, hoeft ook niet te worden opgewekt.” Het doel is dat zoveel mogelijk woningen worden geïsoleerd tot energielabel B of hoger. Om woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) daarbij te helpen, kunnen zij sinds 1 februari een lening met gemeentelijke renteverlaging aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Vanaf 1 april kunnen zij daar bovenop subsidie bij de gemeente aanvragen voor woningisolatie of het aanleggen van een groen dak. Meer informatie daarover staat op de website van de gemeente.

Lokale initiatieven
Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt, ook in onze gemeente. Van Eekelen: “Daar zijn we blij mee. We stimuleren lokale initiatieven van harte, zoals het project van energiecoöperatie Zon op LV. Zij realiseerden 236 zonnepanelen op het dak van een sporthal in Voorburg.” De gemeente biedt ruimte aan grootschalige zon-op-daken-projecten waarbij de elektriciteitsopwekking met draagvlak en eigenaarschap van de inwoners wordt gerealiseerd. “We staan open om met initiatiefnemers en inwoners in gesprek te gaan over de lokale opwek van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie”, aldus Van Eekelen. “We benutten graag de kracht van onze inwoners om een CO2-neutrale gemeente te worden.”

Artikel delen