Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Formulier voor meldpunt onduidelijkheden en fouten in Bouwbesluit 2012

"Zoals toegezegd aan de Tweede Kamer heeft minister Spies een meldpunt opengesteld om onduidelijkheden, inconsistenties of omissies in het Bouwbesluit 2012, de bijbehorende ministeriele regeling en de hierbij van toepassing zijnde indieningvereisten te kunnen melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-ties (BZK). Hierbij gaat het om meldingen over inconsistenties of onduidelijkheden in de regelgeving, niet over wenselijkheden bij de toepassing en interpretatie ervan."

OmgevingsWeb 28 februari 2012

Nieuws

Formulier voor meldpunt onduidelijkheden en fouten in Bouwbesluit 2012

Zoals toegezegd aan de Tweede Kamer heeft minister Spies een meldpunt opengesteld om onduidelijkheden, inconsistenties of omissies in het Bouwbesluit 2012, de bijbehorende ministeriele regeling en de hierbij van toepassing zijnde indieningvereisten te kunnen melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hierbij gaat het om meldingen over inconsistenties of onduidelijkheden in de regelgeving, niet over wenselijkheden bij de toepassing en interpretatie ervan.

Het formulier kunt u hier downloaden

Artikel delen