Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Flevoland wil minder CO₂-uitstoot bij infrastructuurprojecten

De Provincie Flevoland wil in 2020 naar 20% minder CO2-uitstoot bij infrastructuurprojecten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Hiervoor pakt Flevoland de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot aan.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 22 januari 2019

Nieuws & Achtergrond

Dit jaar staat er voor 20,5 miljoen aan duurzaam werk op de begroting. Het gaat om de aanlag van 6 kilometer fietspad van duurzaam beton en 20 kilometer natuurvriendelijke oever.

Recycling asfalt

De belangrijkste bronnen van CO

2

-uitstoot bleken asfalt, diesel en beton. Bij nieuwe aanbestedingen eist de provincie bijvoorbeeld recycling van een hoger percentage asfalt. De provincie denkt dat 20% reductie mogelijk is. In 2050 hopen ze op een percentage van 50%.

Van fossiele diesel naar biodiesel

Een andere eis 40% minder gebruik van fossiele diesel. Dit kan door biobrandstof te gebruiken: zoals blauwe diesel of HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Recyling zorgt in dit geval voor CO

2

-reductie, want er hoeft geen nieuwe brandstof gemaakt te worden.

Hergebruik beton

Uitstootbron nummer 3 is beton. Ook hiervoor eist de Provincie Flevoland dat deelnemers duurzamer materiaal gebruiken. Oud beton kan vergruisd worden tot fijn granulaat. Dit kan verwerkt worden in nieuw beton in plaats van zand.

Beton zonder cement

Tot slot probeert Flevoland cement te maken zonder beton. Bijvoorbeeld door cement te vervangen door geopolymeren. Of kalk te vervangen door hoogovenslakken. Dit is korrelvormige residu bij de productie van ruw ijzer. Beide methoden zorgen voor een flinke vermindering van de CO

2

-uitstoot.

Ambities Green Deal waarmaken

De voornemens van de provincie komen overeen met de voornemens van de Green Deal GWW 2.0. Doel is dat duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel is van GWW-projecten.

Artikel delen