Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Fabels over plastickringloop doorgeprikt

Plasticrecycling is in opmars, maar niet zonder haken en ogen. Vergeleken met ‘gewoon’ plastic is de productie van bioplastics zelfs schadelijker voor het milieu, zo blijkt uit een artikel in de nieuwe editie van Tijdschrift Milieu van de VVM, het netwerk van professionals die werken aan een duurzame toekomst.

VVM 23 februari 2016

Nieuws & Achtergrond

De beste optie is maximaal recyclen door het scheiden van soorten. PET-flessen zijn bijvoorbeeld prima om te smelten, mits de flessenmassa niet wordt gemengd met andere plasticsoorten. Is dit door vervuiling en dergelijke te omslachtig, dan heeft gecontroleerd verbranden de voorkeur. Op dit moment is zelfs gewoon in de afvalbak doen en verbranden een redelijk alternatief.

Alle plastics zijn goed te recycleren, mits ze eerst soort bij soort gesorteerd worden. Een mengsel van verschillende plastics is veel moeilijker te recycleren, omdat de eigenschappen van de verschillende soorten enorm verschillen. Zo heeft de ene plasticsoort een smeltpunt van 120 °C en het andere van 160 °C. Worden beide materialen door elkaar verwerkt, dan zal de temperatuur boven de 160 °C moeten zijn om alle ingrediënten te smelten. Bij afkoeling levert dit vervolgens weer andere problemen op, waardoor het eindproduct gebreken vertoont. Om dit te voorkomen, moet de ingezamelde stroom eerst op soort worden gesorteerd en vervolgens gereinigd. Al deze stappen maken de recycling complex en dus duur.

Bioplastics op basis van herwinbare grondstoffen zijn geen alternatief. Eerste probleem is de enorme oppervlakte die nodig is om te voorzien in onze plasticbehoefte. Alleen al de jaarlijkse plasticconsumptie van Europa vereist een hoeveelheid landbouwgrond zo groot als de totale landoppervlakte van onze aardbol. Verder kost de bewerking van de grond, het oogsten en verwerken van de gewassen de nodige energie. Alles bij elkaar opgeteld is voor de productie van 1 kilo bioplastic ongeveer 2 kilo aardolie nodig, terwijl de productie van gewoon plastic ongeveer 1,5 kilo aardolie vergt. De productie van bioplastics is dus schadelijker voor het milieu. Daar komt bij dat plastics goed te verbranden zijn en de vrijkomende energie kan worden benut voor het opwekken van elektriciteit. De energieopbrengst van veel plasticsoorten is vergelijkbaar met die van aardolie. Vergeleken met steenkool is zelfs de helft minder kilogrammen brandstof nodig.

Download het artikel

Fabels over (bio)plastics doorgeprikt

Artikel delen