Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Evenementen en omgevingsrecht - 3 vragen aan Janike Haakmeester

Er worden steeds meer evenementen inpandig en in de openbare ruimte georganiseerd in Nederland: straatfeesten, carnavalsoptredens, maar ook grote meerdaagse festivals zoals Pinkpop. Vroeger werden ruimtelijke gevolgen en vraagstukken hierover geregeld vanuit het beleidsveld openbare orde. Echter, de grote effecten en de toename van het aantal evenementen hebben er voor gezorgd dat dit onderwerp steeds meer naar het centrum van het omgevingsrecht beweegt. Uiteraard heeft de komende Omgevingswet ook de nodige implicaties. Janike Haakmeester, advocaat en specialist omgevingsrecht, geeft antwoord op 3 vragen.

Haakmeester, Janike
9 juni 2020

Nieuws & Achtergrond

1. Wat betekent de Omgevingswet voor evenementen?

Onder de Omgevingswet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om evenementen in het Omgevingsplan op maat te reguleren. De gevolgen van emissies van onder meer geluid door bedrijfsmatige milieubelastende lokale activiteiten worden niet meer via een Algemene Maatregel van Bestuur (het Activiteitenbesluit) geregeld, maar na invoering van de Omgevingswet via het Omgevingsplan. Juist bij evenementen, die veelal een korte duur hebben en omwonenden dus een beperkte tijd overlast ervaren, is het goed denkbaar dat niet langer wordt aangesloten bij de normen uit het Activiteitenbesluit maar wordt gekozen voor andere, hogere geluidsnormen. Belangrijk punt is dat ook onder de Omgevingswet evenementen ook een bevoegdheid van de burgemeester blijven. Daardoor moeten ze, net als nu het geval is, gedeeltelijk buiten het Omgevingsplan worden geregeld in bijvoorbeeld een evenementenvergunning op grond van de APV.

2. Waar lopen mensen die te maken hebben met evenementenbeleid vaak tegenaan, en waarom?

Evenementen worden vanuit verschillende sporen gereguleerd: het ruimtelijke, het APV en het milieuspoor. Vaak zijn deze verschillende sporen ook over verschillende afdelingen binnen en buiten een gemeente belegd. De termen die binnen ieder spoor worden gebruikt zijn dezelfde, maar hebben bij ieder spoor een eigen normstelling, denk bijvoorbeeld aan de begrippen “evenementen" en “geluidhinder". We zien vaak dat er verwarring ontstaat als iedereen vanuit zijn eigen spoor en eigen normstelling een bepaald begrip gebruikt en verwacht dat een andere medewerker met dezelfde term hetzelfde bedoeld. Om die reden is het voor alle medewerkers van een gemeente die zijn betrokken bij evenementen, maar ook evenementenorganisatoren van groot belang om deze verschillen te weten en te herkennen. Vanuit deze invalshoek is de cursus die ik geef opgesteld. De onderwerpen worden per beleidsveld uitgediept en in een context geplaatst.

3. Wat voor tip zou u meegeven aan mensen of organisaties die zich met evenementenbeleid bezighouden?

Vroeger werden evenementen vooral geregeld vanuit het beleidsveld openbare orde, terwijl de invloed vanuit het ruimtelijke spoor steeds groter wordt. Omdat het onderscheid tussen openbare orde en ruimtelijke afwegingen onder de Omgevingswet gehandhaafd blijft, is het van belang om ergens de verbinding aan te brengen, dat kan het beste in het evenementenbeleid. Veelal draagt het evenementenbeleid nog een sectoraal karakter: bijvoorbeeld geluid of openbare orde. Maak in aanloop naar de Omgevingswet alvast een integraal beleid, waarbij je alle sporen koppelt en een integrale afweging maakt. Denk daarin bijvoorbeeld na over de vraag welke evenementen door de gemeente worden gefaciliteerd en daarmee vergunningsvrij zijn (op grond van het Omgevingsplan én/ of de APV), hoe spreiding over de gemeente kan worden bewerkstelligd en welke geluidsnormen in dB (A) en dB (C) nog aanvaardbaar zijn.

Wilt u dieper ingaan op de materie rondom evenementen en omgevingsrecht? Schrijf u dan in voor de 1-daagse cursus ‘Evenementen en omgevingsrecht’.

Artikel delen