Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Energietransitie: nieuwe financieringsfaciliteit ETFF en aankondiging extra maatregelen

Energietransitie: Nieuwe financieringsfaciliteit ETFF en ingrijpen door Kamp. Afgelopen mei kondigde Minister Kamp aan dat er een (extra) wettelijke energiebesparingsplicht zal worden ingevoerd voor de gebouwde omgeving en dat er 1-op-1-afspraken zullen worden gemaakt met energie-intensieve bedrijven. In mijn eerdere blog beschreef ik de inzet van de Minister, met daarbij een ‘call to action’ voor de industrie om vóór 1 oktober tot die 1-op-1-afspraken te komen. Inmiddels zijn we zo’n 4 maanden verder en heeft het Energie Centrum Nederland (ECN) de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 uitgebracht. Ook is het Energieakkoord geëvalueerd.

24 oktober 2016

Nieuws & Achtergrond

Gebouwde omgeving: twee varianten besparingsplicht

In de Kamerbrief van 14 oktober jl.

http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/kamerbrief-evaluatie-energieakkoord-en-nationale-energieverkenning-2016

kondigt de Minister aan dat op korte termijn een keuze wordt gemaakt over de twee varianten die zijn uitgewerkt voor de besparingsplicht in de gebouwde omgeving. Deze varianten moeten niet leiden tot een extra heffing op de energierekening van burgers en bedrijven, zo geeft de Minister aan, maar meer informatie over de extra beparingsplicht heeft de Minister nog niet gegeven. Dit zal afgewacht moeten worden.

Industrie: 'maat vol, geduld op'

In dezelfde Kamerbrief wordt voor wat betreft de energie-intensieve bedrijven geconstateerd dat er momenteel geen zicht is op de afgesproken besparing van 9 pJ. Voor de Minister is de maat vol en het geduld op, zo schreef het FD (

Kamp zet grote energiegebruikers mes op de keel

, 5 oktober 2016). De Minister heeft het bedrijfsleven nog tot medio november de tijd gegeven om een nieuw voorstel uit te werken om alsnog tot die 9 pJ te komen.

Financieringsfaciliteit: ETFF

Hierbij kan de nieuwe financieringsfaciliteit ETFF (Energietransitie Financieringsfaciliteit) een rol spelen. Deze ETFF kan achtergestelde leningen ter beschikking stellen voor zowel hernieuwbare energie- als energiebesparingsprojecten. De ETFF wordt door de BNG Bank in samenwerking met het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) opengesteld voor in eerste instantie honderd miljoen. Het is de bedoeling dat het ETFF voor het eind van het jaar wordt opengesteld en dat de Europese Investeringsbank de ETFF al gelijk bij de openstelling zal verdubbelen (na groen licht van de Europese Commissie).

Aanscherping regelgeving

Als de industrie er niet in slaagt om voor medio november 2016 uitzicht te bieden op de besparing van 9 pJ in 2020, dan moet rekening gehouden worden met ingrijpen door de Minister. Op welke manier dat zal gebeuren is nog niet bekend en de Minister wil daarover nog niets zeggen, maar een aanscherping van de wettelijke besparingsplicht (art. 2.15 Activiteitenbesluit) lijkt voor de hand te liggen. Denkbaar is dat per afzonderlijk bedrijf een of meerdere concrete besparingsmaatregelen worden opgelegd.

Wat te doen?

Wil de sector de regie hierover niet kwijtraken, dan zal zij alsnog en op zeer korte termijn tot bedoelde 1-op-1-afspraken moeten zien te komen. Daarnaast doet zij er goed aan om zich alvast voor te bereiden op de door Kamp aangekondigde wettelijke maatregelen, dit door in ieder geval de besparingsmogelijkheden èn eventuele belemmeringen te onderzoeken en in kaart te brengen. Mochten er inderdaad dwangmaatregelen komen, dan zal de impact daarvan naar alle waarschijnlijkheid kunnen worden beperkt als een bedrijf kan laten zien dat zij zich maximaal heeft ingespannen voor de besparingsopgave.