Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Energielabels nieuwbouwhuizen krijgen A met plusjes

In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label.

30 oktober 2019

Een van de Lente-akkoord partijen gaat met de nieuwe energielabel indeling in vervulling. Nieuwbouwwoningen kunnen zich eindelijk onderscheiden met één of meer plusjes achter de A.

Energieprestatie in kWh/m jaar
De nieuwe meetmethode vervangt de Energie-Index (EI) door BENG 2, het . Dit is de basis voor de verschillende klasse-grenzen van energielabels. Dit houdt in dat de energieprestatie-indicator voortaan wordt uitgedrukt in kWh/m jaar.

Ook de puntenwaardering in WWS is aangepast.

Met de NTA 8800 is de rekenwijze voor netto warmtevraag veranderd, waardoor ook de klasse-grenzen voor de EPV zijn gewijzigd. De oude rekenwijze is zo zuiver mogelijk omgezet naar een nieuwe.

Consultatie
De precieze uitwerking vindt u op . Het staat alle belanghebbenden vrij om hierop te reageren. De internetconsultatie , omdat er voor de bestaande bouw veel gaat veranderen. De consultatie sluit op 10 november 2019.

Klassenindeling energielabel woningen kWh/(m .jaar)

A++++

Primair fossiel energiegebruik 0

A+++

0 < Primair fossiel energiegebruik 50

A++

50 < Primair fossiel energiegebruik 80

A+

80 < Primair fossiel energiegebruik 110

A

110 < Primair fossiel energiegebruik 165

B

165 < Primair fossiel energiegebruik 195

C

195 < Primair fossiel energiegebruik 255

D

255 < Primair fossiel energiegebruik 300

E

300 < Primair fossiel energiegebruik 345

F

345 < Primair fossiel energiegebruik 390

G

Primair fossiel energiegebruik > 390

Artikel delen