Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Eerste tegels uit Delflandse bagger

Op de Waterstraat in Delft is het eerste tegelpad geopend dat bestaat uit tegels van Delflandse bagger. Hoogheemraad Manita Koop was de eerste die het pad mocht uitproberen. De tegels worden een jaar lang op de Waterstraat getest en gemonitord.

Hoogheemraadschap Delfland 4 december 2019

Op 22 juni 2018 won de start-up Waterweg met hun idee voor tegels uit bagger de BlueCity Circular Challenge, nadat Delfland ze had uitgedaagd om een product te maken uit baggerspecie. Vervolgens wonnen ze met hun idee ook nog een geldbedrag bij de Circulaire Innovatie Challenge van de Unie van Waterschappen. Delfland was direct geïnteresseerd om samen te werken met Waterweg om dit idee op de Waterstraat verder uit te werken.

Manita Koop: “Delfland is altijd zeer geïnteresseerd in innovatieve ideeën die ons helpen om onze watertaken duurzamer uit te kunnen voeren.”

Voor een vlotte afvoer van regenwater is het belangrijk dat onze watergangen op de juiste diepte zijn. Dat levert ons jaarlijks rond de 80.000 m3 bagger op. Omdat ons gebied zo dichtbebouwd is, moeten wij die bagger grotendeels afvoeren naar daarvoor bestemde depots. Daarvoor moeten vrachtwagens vaak lange afstanden rijden. Dit zorgt voor hoge kosten en uitstoot van uitlaatgassen.

Het verwerken van bagger in producten als deze is voor ons dus een mooie ontwikkeling. De tegels zelf moeten uiteindelijk ook een waterpasserend ontwerp krijgen. “Dat spreekt mij als hoogheemraad klimaatadaptatie natuurlijk extra aan.”

Waterweg heeft in samenwerking met Delfland een eerste, kleinschalige productielijn ontwikkelt die baggerspecie kan verwerken tot tegels. Als vervolg op de Circulaire Innovatie Challenge heeft Waterweg de productie gedemonstreerd.

Delfland is blij met deze eerste stap die Waterweg heeft gezet. Zij laten zien dat bagger kan worden gebruikt als grondstof voor een hoogwaardig product. De tegel werd uitgeprobeerd op de Waterstraat tussen de andere innovatieve en concrete oplossingen voor klimaatadaptatie die worden getest en gedemonstreerd. Delfland hoopt dat Waterweg met hulp vanuit het bedrijfsleven de productie van de tegels verder kan optimaliseren en automatiseren, zodat in de toekomst bagger op grote schaal kan worden ingezet voor de productie van infiltratietegels en andere bouwmaterialen.

Artikel delen