Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Is een vlonder omgevingsvergunningvrij?

Nou, niet wanneer de vlonder aan de bodem vastzit. En ook niet wanneer de vlonder aan een damwand is vastgemaakt. In deze zaak was dat - zonder vergunning - met metalen haken gebeurd en voor deze constructie waren er verder palen de grond in geslagen. Het legaliseren was echter kansloos, omdat het bouwplan in strijd was met bepaalde beleidsregels.

Max Seelen (Patres) 17 oktober 2012

Nou, niet wanneer de vlonder aan de bodem vastzit. En ook niet wanneer de vlonder aan een damwand is vastgemaakt. In deze zaak was dat - zonder vergunning - met metalen haken gebeurd en voor deze constructie waren er verder palen de grond in geslagen. Het legaliseren was echter kansloos, omdat het bouwplan in strijd was met bepaalde beleidsregels.

Vlonder = een bouwwerk?

In een poging om zijn vlonder nog te redden betoogde de appellant dat de vlonder helemaal geen bouwwerk was. Dus hoezo vergunningplicht?

Helaas, de Afdeling bekijkt dan of de vlonder voldoet aan de definitie van een bouwwerk zoals deze in de modelbouwverordening is gegeven (ABRvS 2 mei 2012, 201107066/1/A1). Deze luidt: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Nu, de vlonder in deze zaak was een constructie van enige omvang, uiteraard van hout en was samen met de damwand met de grond verbonden (bedoeld om ter plaatse te functioneren).

Maar de vlonder is toch vergelijkbaar met een terras en daarom geen bouwwerk? Aldus de appellant. Maar dit maakte bij de Afdeling geen enkele indruk.

Vlonder = tuinmeubilair?

O ja, zelfs met een betoog dat de vlonder als tuinmeubilair aangemerkt moet worden en daarmee vergunningvrij (nu geregeld in artikel 2, lid 10 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) had de zaak voor deze appellant ook niet kunnen redden. Dat betoog gaat namelijk niet op (ABRvS 4 oktober 2006, 200600095/1).

Bron: onder meer vandaag bepaald in ABRvS 17 oktober 2012, 201201782/1/A1

Door Max Seelen (Patres)

Artikel delen