Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Doel Omgevingswet moet niet vergeten worden

Eindelijk wordt de behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer afgerond. De wet heeft als doel de fysieke leefomgeving te beschermen, maar ook ondernemen gemakkelijker en goedkoper maken. Minister Schultz noemde deze wet met recht al de belangrijkste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet in 1848. Nu er binnenkort over bijna 100 amendementen wordt gestemd, moet de Tweede Kamer het doel van de wet scherp in het oog blijven houden.

24 juni 2015

Eindelijk wordt de behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer afgerond. De wet heeft als doel de fysieke leefomgeving te beschermen, maar ook ondernemen gemakkelijker en goedkoper maken. Minister Schultz noemde deze wet met recht al de belangrijkste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet in 1848. Nu er binnenkort over bijna 100 amendementen wordt gestemd, moet de Tweede Kamer het doel van de wet scherp in het oog blijven houden.

Geen bureaucratisch monster graag

Dat doel komt zeker niet terug in een groot deel van de ingediende amendementen. Het uit het oog verliezen van dat doel is gevaarlijk, want de politiek moet koste wat kost vermijden dat de Omgevingswet een bureaucratisch monster wordt. Meer bureaucratie zorgt er namelijk voor dat ondernemers door alle verschillende procedures en vergunningen geen goede initiatieven van de grond krijgen.

Genoeg voorbeelden

Voorbeelden van amendementen die de wet niet beter maken zijn er genoeg. Bijvoorbeeld de milieueffectrapportage en de toegankelijkheid van gebouwen. Die onderwerpen zijn wel belangrijk, maar hoeven niet tot in detail in de wet worden geregeld. Bekenden concepten die al in de Grondwet of in het EU-verdrag worden geregeld, hoeven niet ook nog in de Omgevingswet worden aangevuld.

Lijstjes

Een ander voorbeeld is het amendement over participatie, wat betekent dat ondernemers bij de aanvraag van een omgevingsvergunning zich moeten verantwoorden over hoe de omgeving bij hun initiatieven is betrokken. Leuk idee, ware het niet dat bedrijven hun omgeving allang betrekken bij hun plannen. Daar voegt een wettelijke regeling niks aan toe en zal het eerder leiden tot het oeverloos afvinken van allerlei bureaucratische lijstjes. Aan de andere kant wordt de voorspelbaarheid van de wet ook niet beter van te veel bestuurlijke afwegingsruimte, zodat een bedrijf niet meer weet waaraan het zich heeft te houden.

Focus op de goede amendementen

Het is, kortom, veel beter als de Kamer zich concentreert op amendementen die de wet wél beter maken. Zoals het toestaan van één omgevingsplan per gemeente en de plicht voor gemeenten om een omgevingsvisie te schrijven. Of een ander amendement dat voorstelt aan te geven in welke gevallen kan worden afgeweken van milieunormen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat beschermt niet alleen de leefomgeving, maar maakt ondernemen ook voorspelbaarder. Precies wat de wet beoogt en het is van belang dat de Kamer daaraan vasthoudt.

Jan van den Broek

secretaris beleidsteam Milieu, Energie, Ruimtelijke ordening, Transport en Infrastructuur

Gerelateerde informatie:

Artikel delen