Menu

Zoek op
rubriek

De toepassing van de kruimelregeling. Deel 9: gebruik van bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

Als u voornemens bent een bedrijfswoning aan te schaffen, mag u deze in principe enkel bewonen als dit voor de uitvoering van het bijbehorend bedrijf, noodzakelijk is. Het pand enkel voor bewoning gebruiken is meestal in strijd met het bestemmingsplan en het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen kan de kruimelregeling een uitkomst bieden.

13 februari 2018

Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. Deze blog gaat over het gebruiken van een bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan.

Wat is de kruimelregeling?

Iedere gemeente legt in een bestemmingsplan vast waar gebouwen en gronden voor dienen te worden gebruikt. Bouwplannen moeten in dit bestemmingsplan passen. Toch komt het vaak voor dat een bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past. In dat geval moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar een bestemmingswijziging is een langdurig en kostbaar traject. Om die reden heeft onze wetgever de kruimelregeling in het leven geroepen.

Met behulp van de kruimelregeling kan de gemeente u in een verkorte procedure van slechts acht weken, toestemming verlenen om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen of gronden te gebruiken. De afwijking wordt vastgelegd in een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Verder kent de kruimelregeling 11 mogelijke toepassingen, welke staan opgesomd in artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht. De naam kruimelregeling doet misschien vermoeden dat deze regeling op maar een klein aantal gevallen van toepassing is, maar dat is zeker niet het geval. De kruimelregeling is door de jaren heen erg uitgebreid en tegenwoordig op veel gevallen toepasbaar. Het is dus handig om te controleren of uw bouwplan onder de kruimelregeling valt, omdat u hiermee veel tijd en geld kan besparen.

Gebruik van bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

Als u een pand in strijd met het bestemmingsplan wilt gebruiken, kan er via lid 9 mogelijk een uitzondering worden gemaakt. Met toepassing van de kruimelregeling mag bijvoorbeeld worden gewoond in een bedrijfspand, of zou u uw woonruimte als kantoor mogen gebruiken. Daarnaast kunt u toestemming vragen om bijgebouwen in strijd met het bestemmingsplan, te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een schuurtje in uw tuin dat u zou willen gebruiken als een werkruimte.

In combinatie met de toegestane afwijken, kunnen ook verbouwingen die gepaard gaan met dit nieuwe gebruik via dit lid worden gerealiseerd. De voorwaarde die het artikel daaraan stelt, is dat het bouwvolume van het pand door deze verbouwingen niet vergroot mag worden. De verbouwingen mogen zowel inpandig als uitpandig zijn. Veranderingen aan de gevel kunnen bij deze afwijking dus ook worden gedaan.

Beperkte mogelijkheden buiten de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom zitten er geen voorschriften aan de bestemming die het bouwwerk kan krijgen. Buiten de bebouwde kom is het echter een stuk beperkter. Buiten de bebouwde kom kan er via een kruimelafwijking enkel een logies voor werknemers of een opvang voor asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen worden gerealiseerd. De wetgever geeft hierbij echter niet specifiek aan dat het een logies moet zijn voor uw eigen werknemers.

Combinatie met lid 1

Lid 1 biedt de mogelijkheid om een bijbehorend bouwwerk te realiseren. Door middel van dit bijbehorend bouwwerk kan u onder meer een uitbouw voor uw huis realiseren. De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft geoordeeld dat lid 1 en van lid 9 gecombineerd mogen worden. Door deze afwijkingsmogelijkheden te combineren kunnen grote bouwwerken worden gerealiseerd. De voorwaarde uit lid 9 dat de bebouwde oppervlakte en het bouwvolume niet vergoot mag worden, geldt dan namelijk niet.

Artikel delen