Menu

Zoek op
rubriek

De toepassing van de kruimelregeling Deel 7: duurzame energie opwekken door middel van meststoffen.

In de vorige blog ging ik in op de warmtekrachtkoppeling bij glastuinbouwbedrijven. Ook bij andere agrarische bedrijven is het interessant om duurzaam energie op te wekken. Bijvoorbeeld door middel van een biogasinstallatie. Als deze niet binnen het bestemmingsplan past, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. In deze zevende blog gaan we in op het opwekken van duurzame energie door middel van meststoffen.

7 februari 2018

Wat is de kruimelregeling?

Iedere gemeente legt in een bestemmingsplan vast waar gebouwen en gronden voor dienen te worden gebruikt. Bouwplannen moeten in dit bestemmingsplan passen. Toch komt het vaak voor dat een bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past. In dat geval moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar een bestemmingswijziging is een langdurig en kostbaar traject. Om die reden heeft onze wetgever de kruimelregeling in het leven geroepen.

Met behulp van de kruimelregeling kan de gemeente u in een verkorte procedure van slechts acht weken, toestemming verlenen om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen of gronden te gebruiken. De afwijking wordt vastgelegd in een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Verder kent de kruimelregeling 11 mogelijke toepassingen, welke staan opgesomd in artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht. De naam kruimelregeling doet misschien vermoeden dat deze regeling op maar een klein aantal gevallen van toepassing is, maar dat is zeker niet het geval. De kruimelregeling is door de jaren heen erg uitgebreid en tegenwoordig op veel gevallen toepasbaar. Het is dus handig om te controleren of uw bouwplan onder de kruimelregeling valt, omdat u hiermee veel tijd en geld kan besparen.

Biogasinstallatie bij een agrarisch bedrijf

Door middel van de kruimelregeling kan een biogasinstallatie bij een agrarisch bedrijf worden geplaatst. Deze installatie wordt gebruikt om duurzame energie op te wekken uit meststoffen. Een voorwaarde die in dit lid aan de opwekking van energie gesteld wordt, is dat het gebeurd door het verwerken van uitwerpselen van dieren. Hoewel het met deze installaties ook mogelijk is om bijvoorbeeld plantaardige resten te verwerken, kan dat niet via de kruimelregeling worden gerealiseerd. Ook worden er voorwaarden gesteld aan de bewerkingsprocedure en het eindproduct. Deze bewerkingsprocedures en eindproducten staan in onderdeel IV van bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Totaal moet minstens 50 procent van het gewicht van de uitwerpselen worden omgezet in een eindproduct zoals deze in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is genoemd.

Artikel delen