Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

De toepassing van de kruimelregeling. Deel 2: de infrastructurele of openbare voorziening

"Stel dat uw bedrijf een transformatorhuisje wilt plaatsen. Deze past helaas niet in het bestemmingsplan, maar hij moet toch geplaatst worden. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar? We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. Deze tweede blog gaat over de infrastructurele of openbare voorziening."

31 januari 2018

Wat is de kruimelregeling?

Iedere gemeente legt in een bestemmingsplan vast waar gebouwen en gronden voor dienen te worden gebruikt. Bouwplannen moeten in dit bestemmingsplan passen. Toch komt het vaak voor dat een bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past. In dat geval moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar een bestemmingswijziging is een langdurig en kostbaar traject. Om die reden heeft onze wetgever de kruimelregeling in het leven geroepen.

Met behulp van de kruimelregeling kan de gemeente u in een verkorte procedure van slechts acht weken, toestemming verlenen om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen of gronden te gebruiken. De afwijking wordt vastgelegd in een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Verder kent de kruimelregeling 11 mogelijke toepassingen, welke staan opgesomd in artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht. De naam kruimelregeling doet misschien vermoeden dat deze regeling op maar een klein aantal gevallen van toepassing is, maar dat is zeker niet het geval. De kruimelregeling is door de jaren heen erg uitgebreid en tegenwoordig op veel gevallen toepasbaar. Het is dus handig om te controleren of uw bouwplan onder de kruimelregeling valt, omdat u hiermee veel tijd en geld kan besparen.

Wat is een infrastructurele of openbare voorziening

In artikel 4 lid 2 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht wordt de mogelijkheid gegeven om een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening te plaatsen. Deze worden ook wel nutsvoorzieningen genoemd. Het is in principe mogelijk om de voorziening vergunningvrij te bouwen, maar deze mag dan slechts drie meter hoog zijn en een maximale oppervlakte van 15 vierkante meter hebben. Als u een grotere voorziening wilt bouwen, kunt u dit door middel van de kruimelregeling realiseren. De kruimelregeling geeft namelijk de mogelijkheid om eenzelfde voorziening te bouwen, maar dan met een hoogte van maximaal 5 meter een oppervlakte tot 50 vierkante meter.

Wat is een nutsvoorziening?

Onder nutsvoorzieningen vallen eigenlijk alle bouwwerken die een publiek nut hebben. Dit is een vrij vage omschrijving. In de wettekst worden voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer genoemd, maar ook deze voorbeelden zijn erg abstract en geven geen duidelijk beeld wat er met dit onderdeel mogelijk is. Wat concretere voorbeelden zijn bemalingsinstallaties, transformatorhuisjes, telefooncellen, flitspalen of buspoortjes. Iedereen heeft in zekere mate baat bij de aanwezigheid van deze bouwwerken. De transformatorhuisjes zetten hoogspanning om naar een voltage die u thuis kunt gebruiken en de flitspalen zorgen voor een veilige situatie op de weg. Van belang is wel dat als deze vergunning wordt verleend, het bouwwerk een daadwerkelijk publiek belang dient. Het mag dus geen nutsvoorziening zijn die een publiek belang zou kunnen dienen, maar die in de praktijk enkel uw eigen belang dient.

Lees de volgende dagen op Omgevingsweb de volgende delen:

 • Deel 1: bijbehorende bouwwerken

 • Deel 2: de infrastructurele of openbare voorziening

 • Deel 3: bouwwerk geen gebouw zijnde

 • Deel 4: niet op de grond gelegen aanbouw

 • Deel 5: een antenne-installatie

 • Deel 6: een warmtekrachtkoppeling bij een glastuinbouwbedrijf

 • Deel 7: duurzame energie opwekken door middel van meststoffen

 • Deel 8: niet-ingrijpende herinrichting van een openbaar gebied

 • Deel 9: gebruik van bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

 • Deel 10: bewoning van een recreatiewoning

 • Deel 11: Gebruik van gronden of bouwwerken voor maximaal 10 jaar

Artikel delen