Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

De toepassing van de kruimelregeling. Deel 1: bijbehorende bouwwerken.

"Stel dat u een aanbouw wilt bouwen, maar dat deze niet in het bestemmingsplan past. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een erg kostbare en tijdrovende procedure. In sommige gevallen biedt de kruimelregeling een uitkomst. Het gebruik van deze regeling kan u veel tijd en geld besparen, maar wanneer is hij toepasbaar?"

31 januari 2018

We hebben besloten een reeks blogs te schrijven om de mogelijkheden te verduidelijken. In deze eerste blog zullen wij ingaan op bijbehorende bouwwerken.

Wat is de kruimelregeling?

Iedere gemeente legt in een bestemmingsplan vast waar gebouwen en gronden voor dienen te worden gebruikt. Bouwplannen moeten in dit bestemmingsplan passen. Toch komt het vaak voor dat een bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past. In dat geval moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar een bestemmingswijziging is een langdurig en kostbaar traject. Om die reden heeft onze wetgever de kruimelregeling in het leven geroepen.

Met behulp van de kruimelregeling kan de gemeente u in een verkorte procedure van slechts acht weken, toestemming verlenen om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen of gronden te gebruiken. De afwijking wordt vastgelegd in een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Verder kent de kruimelregeling 11 mogelijke toepassingen, welke staan opgesomd in artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht. De naam kruimelregeling doet misschien vermoeden dat deze regeling op maar een klein aantal gevallen van toepassing is, maar dat is zeker niet het geval. De kruimelregeling is door de jaren heen erg uitgebreid en tegenwoordig op veel gevallen toepasbaar. Het is dus handig om te controleren of uw bouwplan onder de kruimelregeling valt, omdat u hiermee veel tijd en geld kan besparen.

Wat is een bijbehorend bouwwerk?

De eerste mogelijkheid die de kruimelregeling biedt is het bouwen van een bijbehorend bouwwerk. Een bijbehorend bouwwerk is een bouwwerk dat functioneel verbonden met het hoofdgebouw is. Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van het bijbehorend bouwwerk ondergeschikt moet zijn aan dat van het hoofdgebouw. Zo kan een bijbehorend bouwwerk op de bestemming Wonen bijvoorbeeld een schuur, tuinhuis of serre zijn. Op een perceel met de bestemming Bedrijven kan het gaan om een opslagloods en bij de bestemming Detailhandel bijvoorbeeld om een parkeergarage.

Drie mogelijkheden

De mogelijkheden om via de kruimelregeling een bijbehorend bouwwerk te realiseren zijn opgedeeld in drie categorieën:

1. Nieuwbouw van een bijbehorend bouwwerk. Hiervoor zijn vele toepassingen te bedenken, bijvoorbeeld een paardenstal bij een boerderij, een tuinhuis bij een woning, of een opslagloods bij een bedrijfsgebouw.

2. Uitbreiding van het hoofdgebouw. Het is mogelijk om het hoofdgebouw uit te breiden met een aanbouw. Bij een woning kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan een aanbouw om de woonkamer of keuken te vergroten.

3. Uitbreiding van een bestaand bijbehorend bouwwerk. Als u al een bijbehorend bouwwerk heeft gebouwd, bestaat de mogelijkheid om deze te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een garage, schuurtje of hobbykasje.

Mogelijkheden binnen en buiten de bebouwde kom

Ten slotte moet er een onderscheid worden gemaakt tussen bouwwerken binnen en buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom gelden geen voorwaarden met betrekking tot de maximale hoogte of oppervlakte van het bouwwerk. Dit betekent dat met toepassing van de kruimelregeling ook heel grote bouwwerken gerealiseerd kunnen worden. Zo is de vijflaagse parkeergarage (met een capaciteit van 1728 autos) bij vliegveld Eindhoven bijvoorbeeld met een kruimelafwijking gebouwd. Buiten de bebouwde kom gelden echter wel een aantal voorwaarden. Buiten de bebouwde kom mag een bijbehorend bouwwerk niet hoger dan 5 meter zijn, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf, en mag de oppervlakte niet meer dan 150 m² bedragen.

Rb. s-Hertogenbosch 21 februari 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012: BV6331.

Lees de volgende dagen op Omgevingsweb de volgende delen:

 • Deel 1: bijbehorende bouwwerken

 • Deel 2: de infrastructurele of openbare voorziening

 • Deel 3: bouwwerk geen gebouw zijnde

 • Deel 4: niet op de grond gelegen aanbouw

 • Deel 5: een antenne-installatie

 • Deel 6: een warmtekrachtkoppeling bij een glastuinbouwbedrijf

 • Deel 7: duurzame energie opwekken door middel van meststoffen

 • Deel 8: niet-ingrijpende herinrichting van een openbaar gebied

 • Deel 9: gebruik van bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

 • Deel 10: bewoning van een recreatiewoning

 • Deel 11: Gebruik van gronden of bouwwerken voor maximaal 10 jaar

Artikel delen