Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

De kruimelregeling onder de Omgevingswet

In de praktijk komt het vaak voor dat een plan niet binnen het bestemmingsplan past. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schuurtje dat hoger is dan op basis van het bestemmingsplan is toegestaan, of het gebruik van een voormalig kantoorpand voor woningen. De kruimelregeling kan in sommige gevallen dan uitkomst bieden.

8 mei 2020

Artikelen

Artikelen

Huidige kruimelregeling

De kruimelregeling is een lijst van gevallen, waarmee door middel van de reguliere vergunningprocedure van 8 weken, vergunning kan worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. De kruimelgevallen zijn opgenomen in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Wij hebben op onze website al heel veel geschreven over de kruimelregeling. Voor meer informatie over de kruimelregeling, kunt u bijvoorbeeld deze blog lezen.

In vergelijking met een bestemmingswijziging of de grote buitenplanse afwijking liggen de kosten bij toepassing van de kruimelregeling een stuk lager en is de proceduretijd aanzienlijk korter. Wij krijgen van cliënten dan ook heel vaak de vraag of hun plan door middel van de kruimelregeling kan worden vergund.

Kruimelregeling onder de Omgevingswet

Binnen enkele jaren zal echter de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Wat er gebeurt met de kruimelregeling onder de Omgevingswet, bespreken wij in deze blog. Wilt u eerst meer lezen over de Omgevingswet in zijn algemeenheid?, dan verwijzen wij u naar deze blog.

Met de komst van de Omgevingswet zal de huidige kruimellijst uit artikel 4 bijlage II bij het Bor komen te vervallen. De reden hiervoor is dat onder de Omgevingswet voor alle afwijkingen van het bestemmingsplan de reguliere procedure de standaard wordt. Dit geldt ook voor de grote buitenplanse afwijking, waar nu nog de uitgebreide vergunningprocedure van 6 maanden op van toepassing is. Over de afwijkingsmogelijkheden onder de Omgevingswet, schreven wij al eerder deze blog. Hierdoor bestaat er geen voordeel meer om de kruimelregeling toe te passen. Immers, onder de huidige regelgeving wordt de kruimelregeling juist toegepast om een langdurige vergunningprocedure te voorkomen.

Kruimelregeling in de omgevingsplannen?

Dat de huidige kruimellijst uit artikel 4 bijlage II bij het Bor zal vervallen, wil echter niet zeggen dat de regels uit de kruimellijst helemaal niet meer terug zullen komen onder de Omgevingswet. Zoals wij in een eerdere blog over de Omgevingswet al schreven, moet de Omgevingswet aan gemeenten meer ruimte bieden om eigen regels te stellen. Een gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de regels uit de huidige kruimellijst geheel of gedeeltelijk als afwijkingsregels in het omgevingsplan op te nemen. Het bestemmingsplan zal met de komst van de Omgevingswet worden vervangen door het omgevingsplan. Dit is echter geheel ter beoordeling aan gemeenten. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet, zal in de praktijk moeten blijken in hoeverre de regels uit de kruimellijst nog terug te vinden zijn in de omgevingsplannen.

Conclusie

Met de komst van de Omgevingswet, zal de huidige kruimellijst uit artikel 4 bijlage II bij het Bor dus komen te vervallen. Mogelijk zal (een deel van) de kruimellijst worden opgenomen in de omgevingsplannen, maar dit is ter beoordeling aan gemeenten.

Artikel delen