Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Database juridische begrippen Omgevingswet beschikbaar

Gemeenten zijn volop aan de slag met de ontwikkeling van omgevingsplannen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VNG een gemeentelijke begrippenlijst ontwikkeld. Deze kan gebruikt worden bij het toepassen van begrippen bij het opstellen van een omgevingsplan. 

VNG 1 juli 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Deze begrippenlijst is digitaal toegankelijk in de database juridische begrippen Omgevingswet. De database en de bijbehorende handleiding zijn nu beschikbaar.

Gemeentelijke begrippenlijst

De database voorziet in de behoefte van gemeenten aan een eenduidige gemeentelijke begrippenlijst voor het omgevingsplan. In de bijbehorende handleiding wordt de werking van de database uitgelegd en de totstandkoming en toepassing van de VNG-begrippenlijst omgevingsplan toegelicht.

De VNG-begrippenlijst wordt continue aangevuld met nieuwe begrippen en aangepast op basis van gewijzigde inzichten. Ook de digitale weergave wordt in de komende tijd verder ontwikkelt op basis van nieuwe inzichten en feedback van gemeenten. 

Stelselcatalogus DSO-LV

Voor een werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet is het noodzakelijk dat begrippen in het omgevingsrecht geharmoniseerd zijn. De Stelselcatalogus Omgevingswet is één van de onderdelen van de landelijke voorziening van het DSO-LV en is, eenvoudig te omschrijven als, een digitaal woordenboek. In de Stelselcatalogus Omgevingswet staan begrippen en definities, waardenlijsten en informatieproducten die gerelateerd zijn aan de Omgevingswet. De VNG-begrippenlijst zal in de toekomst ook onderdeel uitmaken van de Stelselcatalogus.

Meer informatie

Artikel delen