nieuws

Daling aantal adviezen Commissie m.e.r.

13-05-2015

bron: Commissie mer

Het jaarverslag 2014 van de Commissie m.e.r. is uit. De Commissie bracht ongeveer 40% minder toetsingsadviezen uit dan in 2013. Belangrijkste oorzaak van de teruggang is de afname van de (verplichte) toetsingen door de Commissie bij milieueffect-rapporten voor bestemmingsplannen.

Het jaarverslag 2014 van de Commissie m.e.r. is uit. De Commissie bracht ongeveer 40% minder toetsingsadviezen uit dan in 2013. Belangrijkste oorzaak van de teruggang is de afname van de (verplichte) toetsingen door de Commissie bij milieueffect-rapporten voor bestemmingsplannen.

Jaarverslag 2014

Persbericht

Advisering in 2014
De Commissie bracht 192 adviezen in 2014 uit. Ten opzichte van 2013 daalde het aantal toetsingsadviezen met ongeveer 40%. Belangrijkste oorzaak van de teruggang is de afname van de (verplichte) toetsingen bij milieueffectrapporten voor bestemmingsplannen. Ook de wijziging van de Wet milieubeheer, die halverwege 2014 voor Rijk, provincie en gemeente kostendekkende tarieven introduceerde, speelt mee. Deze tarieven blijken voor kleinere gemeenten een barrière om advies te vragen aan de Commissie. Directeur Veronica ten Holder: “Voor de Commissie m.e.r. stond en staat de kwaliteit van advisering voorop, ook nu we tarieven in rekening moeten brengen”.

Ook het absolute aantal vrijwillige adviezen nam af. Het aandeel vrijwillige adviezen ten opzichte van het totaal aantal adviezen, bleef in 2014 met ongeveer 30% echter op peil.

Ook in het jaarverslag
Het jaarverslag 2014 geeft ook informatie over de advisering over milieueffectrapportage voor bijvoorbeeld schaliegaswinning en windenergie. Daarnaast is er aandacht voor de nieuwe Omgevingswet. De overheid wil in deze wet meer flexibiliteit, vrijheid en maatwerk bieden, waarbij vertrouwen in het bestuur uitgangspunt is. Voorzitter Kees Linse: “Ik vind het belangrijk dat de overheid ijkpunten inbouwt die borgen dat flexibiliteit en vrijheid niet ten koste gaan van milieukwaliteit en rechtszekerheid, zoals vroege participatie, onafhankelijke toetsing en goede monitoring.”

Internationaal is er aandacht voor advisering over een omstreden dam in Benin, olie- en gasexploitatie in Zanzibar en het werk van de Dutch Sustainability Unit.

Gerelateerd nieuws

Cursus Milieu-effectrapportage 2.0

Een 2-daagse cursus met kort de basis van m.e.r., de juridische aspecten en de m.e.r.-beoordeling in de praktijk.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in