Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Concrete middelen nodig voor ontwikkeling multifunctionele landbouw

Driekwart van de Nederlanders staat achter versoepeling van wet- en regelgeving om boeren meer ruimte te geven voor nevenactiviteiten op hun bedrijf. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder ruim 1500 Nederlanders, uitgevoerd door Direct Research in opdracht van LTO Nederland. LTO Nederland blijft zich sterk maken om voor de Multifunctionele Landbouw (MFL) knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving aan te pakken, bijvoorbeeld via het Platform MFL. Daarvoor moet de in de miljoenennota beloofde ondersteuning voor het Platform MFL concreet gemaakt worden.

LTO Nederland 15 oktober 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Voor veel boeren met een MFL-bedrijf is wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening het belangrijkste knelpunt. Het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat wet- en regelgeving versoepeld mag worden zodat meer ruimte ontstaat voor nevenactiviteiten op de boerderij. Het Platform MFL wil hieraan bijdragen, maar heeft daarvoor concretere steun vanuit de overheid nodig.

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van LTO Nederland, blijkt dat 76% van de Nederlanders boeren meer ruimte wil geven voor het uitvoeren van nevenactiviteiten, zoals recreatie of winkels bij de boerderij, door versoepeling van wet- en regelgeving. Regelgeving is nu vaak nog gebaseerd op bedrijven met één functie. Daardoor vallen MFL-bedrijven, die productie van voedsel en groen combineren met het leveren van maatschappelijke diensten, daar vaak buiten. Zo ook in de provincie Utrecht, waar vanaf september weer strenger gehandhaafd wordt op het verbod op verkoop borden langs de weg. Hoewel er bij dit soort verboden vrijstellingen voor bepaalde bedrijven gelden, vallen MFL-bedrijven vaak tussen wal en schip. Versoepeling van wet- en regelgeving kan hierbij helpen.

Middelen nodig

“Het is mooi om te zien dat de overheid het belang van de multifunctionele landbouw ziet, en de ontwikkeling ervan wil stimuleren,” aldus Arjan Monteny, voorzitter  Multifunctionele Landbouw bij LTO Nederland. “De multifunctionele landbouw verbindt boer en burger, en biedt kansen voor ondernemers om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Maar als we willen dat de multifunctionele landbouw verder groeit, hebben we daarvoor concrete middelen nodig. Juist in deze tijd, waarin veel multifunctionele landbouwbedrijven directe impact zien op hun activiteiten door de coronacrisis, zijn middelen om andere knelpunten uit de weg te helpen keihard nodig.”

Om de (door)ontwikkeling van de MFL te stimuleren door knelpunten te inventariseren en weg te nemen, is in mei 2019 het Platform MFL in het leven geroepen. Het kabinet heeft in de miljoenennota aangegeven de kansen voor agrarisch ondernemers om hun verdienvermogen te verbreden te willen vergroten. Specifiek wordt daarbij ondersteuning aan het Platform MFL genoemd. LTO roept het ministerie van LNV op om deze ondersteuning verder te concretiseren.

Lees ook: Agrarische Ondernemerschapsagenda: geef boeren ruimte te ondernemen

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.