Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Concept roadmap invoering Omgevingswet gemeenten beschikbaar

Dit voorjaar is een start gemaakt met de roadmap Invoering Omgevingswet voor gemeenten. Deze roadmap geeft de samenhang weer tussen de hoofdsporen wetgeving, kerninstrumenten, digitalisering en anders werken.

VNG 21 juni 2018

Nieuws & Achtergrond

U ziet per veranderopgave de belangrijkste mijlpalen en te verrichten activiteiten, gericht op datum inwerkingtreding.

Concept al online

Er is een grote behoefte aan inzicht in de opgave die gemeenten hebben tot de inwerkingtreding van de wet in 2021. Daarom staat dit eerste concept van de roadmap Invoering Omgevingswet al online.

Dit concept wordt de komende weken getoetst op volledigheid en correctheid en wordt deze zomer verder uitgewerkt. Na de zomer wordt de eerste versie gepubliceerd.

Daarna wordt de roadmap halfjaarlijks geactualiseerd op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en ontwikkelingen.

Meer informatie

Artikel delen