Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

BZK verdubbelt subsidie duurzame innovaties in gebouwde omgeving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) investeert dit jaar € 30 miljoen extra in de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie (MOOI) specifiek op het thema Gebouwde omgeving. Met deze extra investering wordt het MOOI-gebouwde omgevingbudget verdubbeld. Hierdoor zit er in totaal € 95 miljoen budget van de ministeries van BZK en van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de MOOI-regeling.

RVO 16 september 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De MOOI-regeling is gericht op innovatieve oplossingen voor de Nederlandse klimaatdoelen. Binnen het thema Gebouwde omgeving zet de MOOI onder andere in op renovatie die snel en breed tot CO2-vermindering moeten leiden. Deze extra investering is belangrijk voor de doorbraak van veelbelovende oplossingen met bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen, batterijopslag en een nieuwe generatie warmte- en koudenetten.

Enthousiast

In de MOOI-regeling staan niet de losstaande technieken centraal, maar volledige oplossingen van samenwerkende partijen die snel kunnen worden ontwikkeld en uitgerold. De markt reageert tot nu toe enthousiast op de regeling. Zo dienden voor het thema Gebouwde omgeving verschillende samenwerkingsverbanden bij elkaar 71 voorlopige projectvoorstellen in. Daarmee wordt naar verwachting het oorspronkelijke subsidieplafond van € 27 miljoen ruim overschreden. Voor het ministerie van BZK was dat reden om het budget flink te verhogen.

Oplossingen vanuit de markt

"Met het Klimaatakkoord hebben we snel betaalbare oplossingen nodig om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te verminderen", zegt directeur Bouwen en Energie Ferdi Licher van BZK. "Door de coronacrisis dreigt de ontwikkeling daarvan stil te komen liggen, net als bouwactiviteiten en verduurzaming. Met de extra investering in de MOOI-regeling willen we dat voorkomen. De regeling biedt ruimte aan de markt om zelf met oplossingen te komen waarmee we onze missie om CO2 te reduceren kunnen behalen. Wie dat succesvol doet, heeft een potentiële markt van 8 miljoen woningen plus 1 miljoen andere gebouwen. En mogelijk een oplossing die wereldwijd interessant is."

Meer kans op subsidie

TKI Urban Energy van de Topsector Energie begeleidt energie-innovaties in de gebouwde omgeving. TKI-directeur Michiel Kirch is dan ook blij met het nieuwe impuls van BZK. "De ontwikkelingen in de gebouwde omgeving gaan heel hard. Veel innovatieve bedrijven staan te trappelen om aan de slag te gaan, maar ze hebben wel steun nodig. Vanuit TKI Urban Energy helpen wij hen bij het vinden van kennis en samenwerkingspartners. Met de investering van het ministerie kunnen meer samenwerkingsverbanden een financiële steun in de rug krijgen om succesvol de markt op te kunnen gaan."

Lees hier de Handleiding MOOI 2020.

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie