Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Bouwen van een schutting langs een brandgang mag al gauw vergunningvrij

Je hebt net een prachtige schutting van 2 meter hoog bij een tuincentrum gekocht. Je wil deze schutting plaatsen direct langs een brandgang. Deze brandgang is bedoeld als ontsluiting van een aantal naastgelegen percelen voor fietsers en voetgangers. Mag je deze schutting dan bouwen zonder vergunning (in de zin van artikel 2, twaalfde lid bijlage II van het Besluit omgevingsrecht)?

Max Seelen (Patres) 9 augustus 2012

Je hebt net een prachtige schutting van 2 meter hoog bij een tuincentrum gekocht. Je wil deze schutting plaatsen direct langs een brandgang. Deze brandgang is bedoeld als ontsluiting van een aantal naastgelegen percelen voor fietsers en voetgangers. Mag je deze schutting dan bouwen zonder vergunning (in de zin van artikel 2, twaalfde lid bijlage II van het Besluit omgevingsrecht)?

Ja, dat mag. Ik ga er even gemakshalve vanuit dat de schutting een functionele relatie heeft met je woning en dat deze achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst.

Nu, dan mag je deze schutting direct langs de brandgang plaatsen, mits deze brandgang inderdaad is bedoeld om percelen voor langzaam verkeer te ontsluiten. Deze brandgang is dan immers geen openbaar toegankelijk gebied in de zin van artikel 1, eerste lid bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

In dat geval hoef je dus niet te voldoen aan de (in artikel 2, twaalfde lid bijlage II Bor opgenomen) eis dat de schutting op meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk gebied moet liggen. Een brandgang voor het ontsluiten van percelen voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers valt immers niet onder dit begrip.

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 8 augustus 2012, 201111114/1/A1

Door Max Seelen (Patres)

Artikel delen