Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Boetes voor verkoop utiliteitsgebouwen zonder energielabel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beboet 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim 10.000 euro.

ILT 19 oktober 2017

Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen die niet voor wonen zijn bedoeld. Met een energielabel kan de koper zien hoe energiezuinig het gebouw is en waar mogelijkheden liggen voor verbetering. Op basis van de Woningwet is de maximale boete die kan worden opgelegd aan bedrijven per gebouw 20.250 euro en aan particulieren 410 euro.

De ILT heeft in voorjaar 2016 aan de sector brieven gestuurd waarin inspecties werden aangekondigd. De ILT heeft de verkopen in juli en augustus 2016 tegen het licht gehouden. Van de zonder label verkochte gebouwen met gebruiksfuncties horeca, kantoorgebouwen, gezondheidszorg en winkels (hoog energiegebruik) krijgen verkopers die minimaal vijf gebouwen hebben verkocht, een boete voor het grootste gebouw.

Gebouwen moeten volgens het Besluit energieprestatie gebouwen, een doorvertaling van de Europese Energy Performance of Buildings Directive, bij oplevering, verkoop en verhuur een geldig energielabel hebben. Hiertoe moet de eigenaar een gecertificeerd bureau inschakelen dat een energielabel kan opstellen voor een utiliteitsgebouw.

Toezicht inspectie

De inspectie ziet erop toe dat diverse in Europa afgesproken energiebesparende maatregelen worden nageleefd. Het toezicht betreft fabrikanten, importeurs, distributeurs van bouwproducten, autos of autobanden, elektronica en beheerders, verhuurders en eigenaren van gebouwen (woningen en utiliteitsgebouwen). Doelen zijn: beperken van klimaatverandering door een lagere CO

2

-uitstoot, energiebesparing voor de consument en eerlijke concurrentie tussen bedrijven.

ILT werkt daarbij samen met andere toezichtdiensten.

Artikel delen