Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Binnenkort een mantelzorgwoning in uw tuin?

Vroeger was het heel normaal om familie die zorg nodig had in huis te nemen. Het lijkt erop dat deze gewoonte weer terugkomt. In onze verzorgingsstaat wordt meer en meer een beroep gedaan op familie om ouders en andere hulpbehoevenden ‘’zelf’’ te verzorgen. Wachtlijsten voor verzorgingshuizen zijn lang en er is niet altijd plek. Per 1 november 2014 is het mogelijk geworden, door het wijzigen van het Besluit omgevingsrecht, om een kleinere woning bij je woning te bouwen, zodat je een hulpbehoevend familielid kunt verzorgen, zonder dat u hier een vergunning voor nodig hebt! Dankzij de nieuwe regeling is de mogelijkheid ontstaan om een hulpbehoevend familielid te huisvesten in een zelfstandige woonruimte, waardoor bijvoorbeeld kinderen mantelzorg kunnen verlenen aan hun ouders.

5 juni 2014

Wat is mantelzorg precies?

Mantelzorg wordt in het ontwerp Besluit Omgevingsrecht gedefinieerd als langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en waarbij de zorg de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. De mogelijkheid tot huisvesting van een mantelzorgbehoevende is overigens niet beperkt tot ouders. Ook andere zorgbehoevenden, zoals kinderen of andere familieleden, kunnen hier aanspraak op maken.

Hoe ziet een mantelzorgwoning eruit?

De mantelzorgwoning is eigenlijk een compleet huis, dat achter een bestaande woning wordt gezet, waardoor twee aparte huishoudens met behoud van privacy dicht bij elkaar kunnen wonen. Daarbij kan een nieuw gebouw worden gebouwd voor de hulpvrager, maar ook kan de hulpvrager in de woning blijven wonen en kan er een woning bijgebouwd worden waar de hulpgever gaat wonen. De bewoners wonen beiden zelfstandig, maar de hulpgever is toch dichtbij.

Voorwaarden

Een mantelzorgwoning kan vergunningvrij gebouwd worden als aan bepaalde voorwaarde is voldaan. Ook komt de mantelzorgwoning voor op de zg. kruimellijst, waardoor via de korte procedure een afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is. Aan het bouwen van een mantelzorgwoning is in alle gevallen een aantal voorwaarden verbonden.

De mantelzorgwoning wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk. De regels voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk worden zijn van toepassing op deze woning. Dit betekent dat de woning alleen bij een bestaande woning mag worden gebouwd op het achtererfgebied van die woning. Ook mag de nieuwe woning maximaal 100 m2 groot zijn.

Om dit bijbehorende bouwwerk vergunningvrij te kunnen bouwen, dient het bouwwerk, in geval dat het bouwwerk op een afstand van niet meer dan 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw staat (de woning van de verzorgers dus), niet hoger te zijn dan 5 meter. Daarnaast mag de mantelzorgwoning ook niet hoger zijn dan het oorspronkelijk hoofdgebouw. Indien de mantelzorgwoning op een afstand van meer dan 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw staat: wanneer het bouwwerk hoger dan 3 meter is, en voorzien van een schuin dak, dan mag de dakvoet niet hoger zijn dan 3 meter. Kortom: indien je aan de voorwaarden voldoet, ontstaat binnenkort de mogelijkheid om mantelzorg te verlenen door middel van het vergunningvrij plaatsen van een bijgebouw of een woonunit op je perceel.

Artikel delen