Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Bijzondere woonvormen zijn in opkomst!

Het realiseren van een nieuwe woning in het buitengebied is vaak bijzonder lastig. Provincies willen het buitengebied over het algemeen namelijk zo veel mogelijk vrij houden van bebouwing. In sommige gevallen is men wel bereid om medewerking te verlenen aan bijzondere woonvormen.

7 februari 2019

Bijzondere woonvormen

Ingeval van bijzondere woonvormen zijn gemeente en provincie soms wel bereid om medewerking te verlenen. Dit vanwege het feit dat bijzondere woonvormen maatschappelijk vaak wel gewenst zijn. Bij bijzondere woonvormen denkt u in eerste instantie wellicht aan een mantelzorgwoning, woonzorgcomplex of een serviceflat. De mogelijkheden voor bijzondere woonvormen gaan echter veel verder. Laatst kregen wij van een klant bijvoorbeeld de opdracht om een

principeverzoek

in te dienen voor een zogeheten vriendenerf.

Een vriendenerf kan worden omschreven als een woonvorm waarbij sprake is van gemeenschappelijke eigendom van het perceel waarbij iedere mede-eigenaar ook een eigen woonunit bezit. Vaak gaat het hierbij om ongeveer 10 woonunits. Daarnaast bevinden zich op het perceel gezamenlijke voorzieningen/ruimtes zoals gemeenschappelijke keuken, eetkamer, logeerruimte, berging, klusruimte, was-en droogruimte, werkruimtes, recreatieruimte toiletvoorziening e.d. Door middel van een vriendenerf kunnen ouderen langer zelfstandig wonen, zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden of externe zorg.

Met name in het oosten van het land een succes

Na enig onderzoek bleek dat dergelijke initiatieven in het oosten van het land al volop worden gestimuleerd en gesubsidieerd door gemeentes en provincie. De provincie Overijssel is hierin koploper. In het dorp Oost-Wijhe is bijvoorbeeld een

vriendenerf gerealiseerd

met financiële steun van de gemeente Oost-Wijhe en de provincie Overijssel.

Wij moeten hierbij wel de kanttekening maken dat waarschijnlijk alleen de provincies in het oostelijke deel van het land medewerking zullen verlenen aan dergelijke grootschalige projecten. In het westen, bijvoorbeeld in de provincie Zuid-Holland, is hier minder ruimte voor. De kans dat de provincie Zuid-Holland medewerking zal verlenen aan de realiseren van een vriendenerf in het buitengebied is dan ook niet zo groot. Voor de provincies in het oosten van het land, kunnen de bijzondere woonvormen echter een mooie manier vormen om meer woonbebouwing in het buitengebied te realiseren.

Artikel delen