Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Bestemmingsplan-plus geeft ruimte voor transformatie Soesterberg-Noord en vliegbasis

De gemeente Soest werkt aan grote gebiedsontwikkelingen op bedrijventerrein Soesterberg-Noord en vliegbasis Soesterberg. Een uitdagende opgave, niet in het minst door de uitgestrekte milieucontouren van de bestaande bedrijvigheid. Om extra manoeuvreerruimte te creëren, maakt de gemeente een bestemmingsplan-plus. Dit is nu mogelijk door de Crisis- en Herstelwet; straks geeft het omgevingsplan van de Omgevingswet vergelijkbare mogelijkheden.

Rijksoverheid 18 april 2017

Het bestemmingsplan-plus geeft het lokale bestuur extra armslag met betrekking tot de milieugebruiksruimte. Pluspunten kunnen bijvoorbeeld zijn het voorschrijven van maatregelen in het ruimtelijk plan, het aanbrengen van een fasering in de onderzoekslasten, het inperken van vergunde rechten en het toestaan van maximaal tien jaar afwijking van wettelijke normen. Dit alles geeft de bestuurder manoeuvreerruimte om moeilijke gebieden met onvoldoende milieugebruiksruimte toch te ontwikkelen. Deze mogelijkheden kunnen ook worden benut in het omgevingsplan onder de Omgevingswet.

In het bestemmingsplan-plus Soesterberg-Noord benut de gemeente Soest de wettelijke opties op verschillende manieren. Om woningbouw te kunnen realiseren, wijkt de gemeente tijdelijk af van milieunormen. Om te waarborgen dat na maximaal tien jaar weer wordt voldaan aan deze normen is, naast maatregelen aan de bron, de bouw van een geluidswal opgenomen in het plan. Zo zorgt de gemeente voor een goede kwaliteit van de leefomgeving voor de toekomstige bewoners.

Kameleonbestemming

Daarnaast is voor het gebied de kameleonbestemming uitgedacht. Hier verschiet de bestemming op verschillende momenten van kleur. Die momenten zijn afgestemd op de ontwikkeling van de locatie zelf en van de omgeving.

De kameleonbestemming biedt bijvoorbeeld uitkomst voor De Ridder bv, een bedrijf in aanleg en beheer van groenvoorzieningen en sportvelden. In de gegroeide praktijk voldoet het bedrijf niet aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Terugdringen van de geluidbelasting met maatregelen blijkt niet haalbaar. Omdat geen klachten zijn ontvangen van omwonenden krijgt het bedrijf een redelijke termijn voor een oplossing. Dit wordt gefaciliteerd met de kameleonbestemming Overig - De Ridder / Wonen.

De voorlopige bestemming voor het bedrijf verandert als een kameleon in de bestemming Wonen als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • Zodra de gemeente door handhaving van het Activiteitenbesluit de bedrijfsactiviteiten feitelijk doet beëindigen.

  • Op het moment dat De Ridder zelf aangeeft de bedrijfsactiviteiten feitelijk te hebben beëindigd.

  • Op het moment dat nieuwe woningen worden opgeleverd binnen de 50 dB(A) contour, maar niet eerder dan 13 juli 2018 (drie jaar na de formele vaststelling van de strijdigheid met het Activiteitenbesluit).

  • Binnen 10 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Zie ook

Meer informatie

Reinier Kalt, projectleider

Telefoon: 035 609 3453

E-mail:

R.Kalt@soest.nl

Raimond Mooij, planoloog

Telefoon: 035 609 3632

E-mail:

R.Mooij@soest.nl

Artikel delen