Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Besluit werkgebonden personenmobiliteit treedt op 1 juli 2024 in werking

Op 1 juli 2024 treedt, als onderdeel van de Omgevingswet, het ‘Besluit werkgebonden personenmobiliteit’ in werking. Dit besluit verplicht ondernemingen met meer dan 100 werknemers om gegevens aan te leveren over hun woon-werk verkeer en zakelijke verkeer.

8 januari 2024

Blog

Blog

Aan het onderwerp ‘werkgebonden personenmobiliteit’ hebben wij eerder uitgebreid aandacht besteed. De wens van de regering om het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer van werknemers te verduurzamen, zo hebben wij in een eerder blogbericht toegelicht, bestaat vanwege de Europese Klimaatwet, de Green Deal, het Klimaatakkoord en de Klimaatwet.

Op 28 november 2023 is het besluit gepubliceerd dat strekt tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Stb. 2023, 472). In hoofdstuk 18 van het Besluit activiteiten leefomgeving worden deze regels voor ‘werkgebonden personenmobiliteit’ opgenomen. Op www.overheid.nl zijn de bepalingen nu (nog) niet te vinden.

Woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit worden daarin aangewezen als milieubelastende activiteit en het besluit stelt daarover regels. Doelstelling is om het aantal autokilometers in 2030 met 8 miljard te verminderen ten opzichte van 2016 om daarmee een reductie te bereiken van ten minste 1 megaton aan CO2, waarbij voor woon-werkmobiliteit een reductiedoel geldt van 860 kiloton en voor zakelijke mobiliteit 140 kiloton.

De belangrijkste verplichting op korte termijn (met ingang van 1 juli 2024) is dat ondernemingen met meer dan honderd werknemers jaarlijks gegevens moeten aanleveren aan het bevoegd gezag via een elektronische voorziening die de Minister van IenW ter beschikking stelt. De eerste rapportage moet op uiterlijk 30 juni 2025 worden ingediend en ziet op de periode 1 juli 2024 t/m 31 december 2024. Op langere termijn (met ingang van 1 januari 2030) geldt mogelijk de verplichting dat de CO2-emissie van zakelijke mobiliteit niet meer dan 96 gram per reizigerskilometer mag bedragen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Daniëlle Roelands-Fransen

Daniëlle Roelands-Fransen